tt26-Saupadisesa

เอาธีมเก่าจาก tt25-saupadisesa มาปรับปรุงให้กลมกลืน (รวมทั้งถือโอกาสปรับปรุงธีมเก่าของ Drupal-5 ด้วย)

เป็น 3 สดมภ์ที่ปรับความกว้างของสดมภ์ซ้ายขวาตามความกว้างของบราวเซอร์ โดยแบ่ง sidebar-left sidebar-right และ main ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน ทำให้แสดงผลได้เร็ว (ใช้โครงของ tt2) ปรับปรุงใหม่ให้กลมกลืนและมีมิติขึ้นเล็กน้อย

Download

Drupal 6
Download tt26-Saupadisesa (2007-12-27)
 
 

tt16-Palapanyo 6.1

เอาธีมเก่าจาก tt15-palapanyo6 มาปรับปรุง

เป็น 3 สดมภ์ที่ปรับความกว้างของสดมภ์ซ้ายขวาตามความกว้างของบราวเซอร์ ปรับปรุงให้ดูมีมิติขึ้น ทนทานขึ้น ตั้งใจทำ logo ให้คาบระหว่างสองส่วนใน header เพื่อให้ดูมีมิติ ซึ่งอาจทำ site-name เป็นไฟล์ภาพ ซึ่งจะทำให้ดูดีขึ้นอีก

Download

Drupal 6
tt16-Palapanyo 6.1 (2007-12-25)
 
Topic: 
 

ปรกติ gimp ทำภาพ gif แบบโปร่งใสได้จำกัด คือไม่สามารถไล่ระดับความโปร่งใสแบบเดียวกับ png ทำได้

วิธีแก้คือให้สร้างภาพเป็น png เมื่อทำจนเสร็จเรียบร้อย ก็แค่ใช้เชลล์เปลี่ยนนามสกุลจาก png เป็น gif ก็จะได้ภาพโปร่งใสตามต้องการ

หมายเหตุ

  • IE ดูได้
  • gimp รุ่นเก่าเปิดไม่ออก เพราะรูปแบบไฟล์ไม่ใช่ gif จริง ๆ แต่เป็น png เวลาเราจะแก้ไขต้องเปลี่ยนนามสกุลกลับ
  • gimp รุ่นปัจจุบัน (2.4.3) สามารถเปิดมาแก้ไขได้แล้ว

update

  • บันทึก tif เป็น greyscale 256 สี
    image -> mode -> indexed -> Use custom palette -> Grays
 

tt26-Morning Grass

เอาโครงจาก tt26-dhamportal

เอาแบบจาก Blaugallery

เป็น 3 สดมภ์ที่ตรึงความกว้างของสดมภ์ซ้ายขวาให้คงที่ ปรับให้เนื้อความดูแน่น และคลายความอืดอัดด้วยการลดความแตกต่างของสีลง

Download

Drupal 6
tt26-Morning Grass (2007-12-21)
 
 

tt26-Renaissance Green

เอาโครงจาก tt26-dhamportal

ตั้งต้นจาก Green Renaissance แต่ทำไปทำมาดันไปลอกธีมของเว็บ Drupal

ทำไม่รอด ดังนั้นจึงยังไม่เสร็จ ใช้กับ IE ไม่ผ่าน

เป็น 3 สดมภ์ที่ปรับทุกสดมภ์พร้อมกัน ตามความกว้างของบราวเซอร์

Download

Drupal 6
tt26-Renaissance Green (2007-12-19)
 

Pages

Subscribe to ThaiTux.info RSS