ลองติดตั้ง django เพื่อใช้งานกับ apache2 บนเดเบียน

เที่ยวนี้ทำไปบันทึกไป จึงไม่มีกำหนดเสร็จครับ

งานของ admin เจ้าของเซิร์ฟเวอร์
เอา django มาก่อน
# aptitude install subversion
# svn co http://code.djangoproject.com/svn/django/trunk/

ติดตั้ง django สู่ระบบ
# cd trunk
# python setup.py install

ลบซอร์ส หากไม่ต้องการดูโค๊ดของ django
# cd ..
# rm -rf trunk

กันเหนียวให้ apache2 เปิดมอดูล env (ส่วนใหญ่จะเปิดมาอยู่แล้วมั้ง)
# a2enmod env

Topic: 
 

ใช้งานเดสก์ทอป sid มานานจนย่ามใจ ลองอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เป็น testing แบบ dist-upgrade ผลปรากฎว่าเครื่องวินโดวส์ตระกูล 9x ติดต่อแม่ข่ายไม่ได้ ทำให้วุ่นวายหลายวัน

บันทึกข้อควรจำ

  1. ถ้าเป็นเครื่อง production ควรใช้ stable เท่านั้น
  2. หากต้องการซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย แต่ยังเสถียรที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ให้พ่วง testing เข้ามาโดยยังไม่ต้องทิ้ง stable ตัวอย่างไฟล์ /etc/apt/sources.list คือ
    deb     http://ftp.debian.org/debian stable main contrib non-free
    deb-src http://ftp.debian.org/debian stable main contrib non-free
 

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีความสุข ภายใต้ร่มเงาแห่งผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ท่านพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย

 

tt36-Palapanyo8

เอาโครงจาก tt36-carrot

เอาความคิดทางหน้าตาจาก เว็บหลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ

ตั้งใจจะทำเป็น 2 สดมภ์ ที่สามารถปูเนื้อหาให้เต็มพื้นที่ ซึ่งจะมีข้อดีคือไม่เหลือพื้นที่โล่งเกินไปและมีกรอบภาพในการนำสายตา แต่การที่เนื้อหาสามารถเลื่อนไหลไปเต็มพื้นที่ก็มีข้อเสียคือเนื้อหาไม่อยู่ตรงที่เดิม และต้องปรับแต่ง default css เยอะมาก ทำให้อาจไม่เสถียรเท่าที่ควร และการโพสต์เนื้อหาต้องระมัดระวังกว่าปกติ

เป็น 2+1 สดมภ์ บล๊อกซ้ายย้ายมาอยู่ขวา เนื้อหาหลักจะเลื่อนไหลไปเต็มพื้นที่ และบล๊อกขวาจะอยู่เลื่อนลงมาข้างใต้

Download

Drupal 6-old
tt36-Palapanyo8-old (2007-12-29)
 

update

เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดในการแสดงเนื้อหา จึงปรับปรุงมาเป็นแบบมาตรฐานแทนครับ

Download

Drupal 6
tt36-Palapanyo8 (2007-12-29)
 
 

... ที่เรายังยืดอกภาคภูมิใจว่าเราเป็นมนุษย์อยู่นี่ ก็เพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดตายกันมากี่ชาติแล้ว ไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรกันมาบ้างกี่ชาติแล้ว ...

Pages

Subscribe to ThaiTux.info RSS