ICU

 

มาแล้วครับ คราวนี้ช้าหน่อย เพราะเน็ตที่บ้านหมด เลยความเร็วเป็นเต่าทำให้ขี้เกียจโหลด source อย่างแรง :P

สำหรับผู้ที่อยากใช้ Firefox สำหรับ linux แล้วตัดคำไทยด้วย ICU (ผมเพิ่งรู้ว่า MozTle มันใช้บน Linux ไม่ได้ :P) ก็ไม่รู้ว่าจะบิลด์ไปอีกถึงเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็จะมี Debian (ซึ่งหันไปใช้ Ice Weasel) กับ K/X/Ed/Ubuntu ที่มีการรวมระบบตัดคำของคุณเทพเข้าไปด้วย

ก็...

Subscribe to RSS - ICU
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.