CNR

Topic: 
 

เมื่อต้นปี 2007 มีเรื่องตื่นเต้นพอสมควรกับข่าวการร่วมมือระหว่าง Canonical กับ Linspire ส่งผลให้ Linspire/Freespire รุ่นถัดไปจะเบสออน Ubuntu นำมาเป้นฐานพัฒนาจากเดิมที่ใช้ Debian และมีข้อตกลงว่าจะพัฒนาระบบติดตั้ง Click 'n Run (CNR) ระบบติดตั้งแพกเกจตัวเก่งของ Linspire ให้สามารถใช้งานกับ Ubuntu ได้ด้วย จากข่าวคาดว่าอาจจะมีใช้ในรุ่น 7.10

Subscribe to RSS - CNR
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.