Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: exact , then act, exact, exacting, exactly, exactness, inexact, exaction, unexact .

Thai-Eng Lexitron Dict : exact, 127 found, display 1-50
 1. กะเกณฑ์ : (V) ; exact ; Related:force, compel ; Syn:กำหนด, ถือ, ระบุ, สรุป ; Def:บังคับ, กำหนดเป็นเชิงบังคับ ; Samp:อย่ากะเกณฑ์ว่าเธอเป็นเพียงพนักงานเท่านั้น
 2. ถ้วน : (DET) ; only ; Related:exact ; Syn:พอดี ; Def:เป็นจำนวนนั้น ไม่ขาดไม่เกิน, ไม่มีเศษ ; Samp:เช็คใบนี้ระบุจำนวนเงินไว้สองแสนบาทถ้วน
 3. บังคับเอา : (V) ; extort from ; Related:exact ; Syn:บังคับ ; Samp:ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้
 4. เที่ยงตรง : (V) ; be accurate ; Related:exact, correct, be certain ; Syn:ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง
 5. แม่นยำ : (ADJ) ; accurate ; Related:exact, correct, precise ; Syn:แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
 6. กำลังดี : (ADJ) ; just right ; Related:just perfect, exact ; Syn:พอเหมาะ, พอดี, เหมาะ ; Samp:แตงโมใบนี้มีขนาดกำลังดี
 7. ขู่กระโชก : (V) ; extort ; Related:blackmail, exact, squeeze, threaten ; Syn:กรรโชก ; Def:ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ ; Samp:เขาขู่กระโชกให้เธอยินยอมเขา
 8. แน่ะ : (END) ; word used at the end ; Related:to confirm the exact place ; Def:คำลงท้ายเพื่อแสดงการบอก ; Samp:คุณแม่คอยอยู่ข้างในแน่ะ
 9. ดิก : (ADV) ; exactly ; Related:perfectly, absolutely, dead, really, completely ; Syn:จริงๆ ; Samp:เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
 10. ถ้วน : (ADV) ; exactly ; Related:correctly, accurately ; Syn:ครบ, เต็มจำนวน ; Ant:ขาดเกิน ; Samp:ของที่คุณสั่งไว้ ผมนำส่งให้คุณครบถ้วนแล้วครับ
 11. ทำ : (V) ; act ; Related:show ; Syn:แสดง, สาธิต ; Samp:เขาชอบร้องรำทำเพลง เมื่อพบเจอเพื่อนฝูง
 12. ทำท่า : (V) ; act ; Related:conduct oneself ; Syn:ตั้งท่า, วางท่า, แสดงท่าทาง, ทำท่าทำทาง ; Def:แสดงกิริยาหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ; Samp:นักร้องคนนี้ชอบทำท่าเหมือนนางพญา
 13. ทำท่าทำทาง : (V) ; act ; Related:conduct oneself ; Syn:ทำท่า ; Def:แสดงกิริยาหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ; Samp:คนที่ประท้วงอดอาหาร ทำท่าทำทางว่าจะคร่าชีวิตตัวเอง
 14. เป๋ง : (ADV) ; exactly ; Related:right, accurately, absolutely, directly, precisely ; Syn:เผง, เป้ง ; Def:ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ ; Samp:ข้อนี้เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกเป๋ง
 15. เปรี๊ยะ 3 : (ADV) ; exactly ; Related:precisely, accurately, precisely ; Syn:เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ ; Samp:หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
 16. พ.ร.บ. : (N) ; act ; Syn:พระราชบัญญัติ ; Def:บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ; Samp:ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประกาศ พ.ร.บ. ประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2464 ; Unit:ฉบับ, เล่ม
 17. พระราชบัญญัติ : (N) ; act ; Syn:พ.ร.บ. ; Def:บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ; Samp:พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ; Unit:ฉบับ, มาตรา
 18. พอดิบพอดี : (ADV) ; exactly ; Related:just right ; Syn:พอดี ; Def:ไม่ขาดไม่เกิน ; Samp:ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี
 19. เพะ : (ADV) ; exactly ; Related:precisely ; Syn:พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ ; Samp:เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
 20. แม่นตรง : (ADV) ; exactly ; Related:accurately ; Syn:แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, เที่ยงตรง ; Samp:การพิจารณากำหนดตำแหน่งสัมผัสที่แม่นตรงของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ใช้การวัดเวลาสัมผัส
 21. สวมบทบาท : (V) ; act ; Related:perform, play, impersonate, portray ; Syn:แสดงบทบาท ; Samp:นักวิจัยไม่ควรสวมบทบาทของผู้ตีแผ่ความเหลวแหลกหรือความล้มเหลวของใครทั้งสิ้น
 22. แสดงท่าที : (V) ; act ; Related:behave, do, conduct, perform, appear ; Syn:แสดงทีท่า ; Def:ทำอาการแสดงให้รู้ความหมายเป็นนัย ; Samp:หล่อนแสดงท่าทีรังเกียจเขาเต็มที่
 23. องก์ : (N) ; act ; Def:ตอนหนึ่งของเรื่องละคร ; Unit:องก์
 24. ตีห่าง : (V) ; act estrange ; Related:act indifferent or distant, alienate, set apart ; Syn:ตีตัวออกห่าง ; Def:ไม่คบหาสมาคมด้วยเหมือนเดิม, ไม่ใกล้ชิดเหมือนเคย, ตีตัวออกห่าง ; Samp:พักนี้ดูเหมือนว่าเขาจะตีห่างเธอออกไปเรื่อยๆ นะ ; Unit:เข้าใกล้, เข้าหา
 25. อาละวาด : (V) ; act madly ; Related:act wildly, act violently ; Syn:แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์ออกเดช ; Def:ทำเกะกะระราน, แสดงอาการดุร้าย เอะอะตึงตัง หรือคลุ้มคลั่ง ; Samp:คนพิษสุราเรื้อรังอาละวาดปาแก้วในห้องคนป่วย
 26. รักษาการ : (V) ; act for ; Related:be on duty, act on behalf of, be in charge ; Def:ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว ; Samp:เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่ง
 27. รักษาการแทน : (V) ; act in place of (someone else) ; Related:act for (someone else) ; Def:ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ
 28. รักษาการแทน : (V) ; act in place of (someone else) ; Related:act for (someone else) ; Def:ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ
 29. รักษาการในตำแหน่ง : (V) ; act for ; Related:act temporarily in place of ; Def:ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
 30. ลอบทำ : (V) ; act stealthily ; Related:act clandestinely
 31. กาจับหลัก : (N) ; act of holding mahout's hook ; Def:ท่าถือขอช้างอย่างหนึ่ง ; Samp:ควาญช้างถือขอช้างด้วยท่ากาจับหลัก
 32. ขัด 1 : (V) ; act immorally ; Related:contravene, be incompatible with, be immoral ; Syn:ขัดแย้ง, แย้ง ; Ant:ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย ; Def:ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้ ; Samp:การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้
 33. ขืนใจ : (V) ; act against ; Related:compel ; Syn:ฝืนใจ ; Def:ไม่ยอมทำตามที่ใจต้องการ ; Samp:เธอจะขืนใจตัวเอง หลอกว่ารักเขาไปได้อีกนานสักแค่ไหน
 34. เข้าร่องเข้ารอย : (V) ; act in the right way ; Related:do what is expected of one, conform, fall into place, move in the right direction ; Syn:ถูกทาง, เข้าที่เข้าทาง, เข้ารูปเข้ารอย ; Def:เริ่มกลับเข้าที่เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมา ; Samp:เพียง 4 ปี เศรษฐกิจไทยก็กลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้ง
 35. ทำโดยพลการ : (V) ; act arbitrary ; Syn:ทำโดยลำพัง ; Samp:การตัดสินใจของประธานรัฐสภาครั้งนี้ทำไปโดยพลการ ไม่ฟังเสียงคัดค้านจากคนอื่น
 36. ฝืนใจ : (V) ; act against one's will ; Related:control the desire, force oneself against one's will ; Syn:ฝืน ; Ant:เต็มใจ ; Def:บังคับให้ตนเองหรือผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ ; Samp:เลขาธิการพรรคถึงกับบ่นอุบว่าต้องฝืนใจตัวเองให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้พรรคได้เข้าร่วมรัฐบาล
 37. ฟ้องตัวเอง : (V) ; act contrarily ; Def:แสดงความผิดของตนออกมาให้ผู้อื่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ, แสดงความเท็จออกมาให้ปรากฏ ; Samp:คนผิดฟ้องตัวเองว่าทำผิดจริงโดยไม่ต้องหาหลักฐานใดๆ อีก
 38. ภินทนาการ : (N) ; act of breaking or destroying ; Related:destruction, demolish ; Syn:อาการแตก, การแตก, การทำลาย
 39. รั้งตำแหน่ง : (V) ; act on behalf of ; Samp:แม้ไม่ได้เป็น ส.ส.ตั้งแต่ต้น แต่เขาก็รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคตลอดมา
 40. รับบท : (V) ; act as ; Related:take the part of, play the part of ; Syn:เล่นบท, รับบทบาท, สวมบท, สวมบทบาท ; Def:แสดงเป็น ; Samp:ศรินทิพย์รับบทเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในละครเรื่องนี้
 41. รู้แน่แก่ใจ : (V) ; exactly know ; Related:realize, be aware of, be sure, be certain, be confident ; Syn:รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ ; Samp:ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
 42. วางโต : (V) ; act big ; Related:swagger, be arrogant ; Syn:วางกล้าม, ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า ; Def:ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
 43. วู่วาม 1 : (V) ; act hastily ; Related:be aggressive towards, flare up ; Syn:หุนหันพลันแล่น, ใจร้อน ; Def:พูดหรือทำอย่างรีบร้อนโดยไม่ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน ; Samp:ถ้าเรายังทำอะไรไม่สำเร็จ เราจะเริ่มเครียด วู่วาม ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ แล้วจะทำให้ท้อแท้
 44. แสดงอาการ : (V) ; act up ; Syn:ออกอาการ ; Def:ทำให้สภาพที่เป็นอยู่ปรากฏออกมา ; Samp:ใบที่เป็นโรคจะแสดงอาการเป็นจุดเล็กๆ สีดำทั่วทั้งใบ
 45. เหตุสุดวิสัย : (N) ; act of God ; Related:force majeure ; Def:เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ; Samp:เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ห้ามไม่ได้
 46. ออกโขน : (V) ; act as a masked player ; Related:play noisily as in a masked play ; Syn:ออกยักษ์ออกโขน ; Def:กระโดดโลดเต้นอึกทึกครึกโครมอย่างเล่นโขน ; Samp:เธอปล่อยให้เขาออกโขนไปตามเรื่อง
 47. ออกลิงออกค่าง : (V) ; act mischievously ; Related:behave naughtily ; Syn:ซน, ซุกซน, ทำลิงทำค่าง ; Def:ทำกิริยาซุกซนอย่างลิงอย่างค่าง ; Samp:ในขณะที่หนังยังไม่ได้ฉาย พวกเด็กๆ ก็ออกลิงออกค่าง วิ่งเล่นลอดจอหนังกันใหญ่
 48. ออกหน้าออกตา : (V) ; act openly ; Def:แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ; Samp:เขาไม่ได้คิดจะออกหน้าออกตา เพราะสภาพครอบครัวไม่อำนวย
 49. ตรง : (V) ; be precise at ; Related:be exact, be accurate ; Syn:ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง ; Def:ถูกต้องตาม ; Samp:ผู้พิพากษาพิจารณาคดีของจำเลยตรงกับความเป็นจริง
 50. เป๊ะ : (V) ; be accurate ; Related:be exact, be correct, be precise, be definite ; Syn:แม่นยำ, ตรง ; Ant:ขาดๆ เกินๆ ; Samp:คำทำนายของหมอดเป๊ะทุกเรื่อง
 51. [1-50] | 51-100 | 101-127

(0.1415 sec)