จัดทำ LiveCD/DVD&Backup แบบง่ายๆ

 

Linux Mint เป็นลินุกส์ดิสโทรหนึ่งที่นำ Ubuntu มาเป็นฐานในการพัฒนา ปัจจุบันได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานค่อนข้างดี เนื่องจากมีวงจรการพัฒนาที่สั้นกว่าทำให้แพกเกจต่างๆค่อนข้างสดใหม่ทันสมัยกว่าตัวฐานที่นำมาพัฒนาเสียอีก มีการปรับแก้/ปรับแต่งระบบให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ...

Remastersys เป็นโปรแกรมหรือเครื่องมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Mint เป็นโปรแกรมหรือเครื่องมือที่มีความสามารถในการสร้าง LiveCD/DVD และประยุกต์ใช้ในการสำรองระบบลินุกส์ (Backup) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าอย่างหลัง Backup น่าจะมีความจำเป็นและประโยชน์ต่อการใช้งานปกติมากกว่าการนำลินุกส์มา Remaster ขึ้นมาใหม่ ...

เนื่องจาก Mint นำ Ubuntu มาเป็นฐานในการพัฒนาดิสโทร จึงสามารถนำโปรแกรม Remastersys  (ดูแล้วเหมาะจะเรียก Script มากกว่า) มาใช้งานบน Ubuntu หรือดิสโทรอื่นๆที่ใช้มาตราฐานการบูตและติดตั้ง casper/ubiquity ตัวอย่างใช้ Ubuntu 7.10 Gutsy

เปิดโปรแกรม Terminal เพื่อเข้าสู่โหมด root ด้วยคำสั่งดังนี้

$ sudo su

เพิ่มตำแหน่งดาวน์โหลดแพกเกจ

$ echo "deb http://www.linuxmint.com/repository romeo/" >>/etc/apt/sources.list

ปรับปรุงฐานข้อมูล Reposition ด้วยคำสั่ง

$ apt-get update

ติดตั้งแพกเกจ remastersys ด้วยคำสั่ง

$ apt-get install remastersys

ออกจากโหมด root ด้วยคำสั่ง

$ exit

สามารถดูคำสั่งการใช้งานเบื้องต้นด้วยคำสั่ง

$ sudo remastersys

จะปรากฏคำอธิบายคำสั่งการใช้งานเบื้องต้น หลักๆจะมีอยู่ 3 ส่วนคือ

  • backup  เป็นการสำเนาข้อมูลต่างๆรวมถึง /home folder ของผู้ใช้ต่างๆบนเครื่อง
  • dist        เป็นการทำ LiveCD ซึ่งจะไม่รวม /home folder
  • clean     เป็นการล้างพื้นที่ใช้งานของ remastersys

มาทดลองจัดทำ LiveCD/DVD ง่ายๆด้วยคำสั่ง

$ sudo remastersys dist

ระหว่างนั้นโปรแกรมจะมีการร้องขอ LiveCD ต้นฉบับ (แผ่นที่เราใช้ติดตั้ง) เพื่อทำการคัดลอกช้อมูลที่จำเป็นต่อการ boot ในรูปแบบ LiveCD จึงต้องมีตามที่โปรแกรมร้องขอ โปรแกรมจะเริ่มขบวนการจัดทำ LiveCD จนจบกระบวนการจะแสดงข้อความประมาณนี้ ...

92.16% done, estimate finish Wed Nov 28 15:31:25 2007
93.39% done, estimate finish Wed Nov 28 15:31:25 2007
94.62% done, estimate finish Wed Nov 28 15:31:24 2007
95.85% done, estimate finish Wed Nov 28 15:31:24 2007
97.08% done, estimate finish Wed Nov 28 15:31:25 2007
98.31% done, estimate finish Wed Nov 28 15:31:25 2007
99.54% done, estimate finish Wed Nov 28 15:31:25 2007
Total translation table size: 2048
Total rockridge attributes bytes: 3950
Total directory bytes: 9094
Path table size(bytes): 54
Max brk space used 0
406890 extents written (794 MB)
/home/remastersys/customdist.iso is ready to be burned or tested in a virtual machine.

Check the size and if it is larger than 700MB you will need to burn it to a dvd

796M /home/remastersys/customdist.iso

It is recommended to run 'sudo remastersys clean' once you have burned and tested the customdist.iso

คงพอเป็นไอเดียในการใช้งานได้เบื้องต้นนะครับ ... 


ที่มาของบทความ:

http://www.howtoforge.com/ubuntu-linux-mint-livecd-with-remastersys http://www.linuxmint.com/wiki/index.php/Remastersys

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.