Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: retreat from, retreat, Retreat, from .

Thai-Eng Lexitron Dict : retreat from, 313 found, display 1-50
 1. ถอยทัพ : (V) ; retreat ; Related:withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army ; Syn:ถอนทัพกลับ ; Ant:ยกทัพ ; Samp:แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ
 2. จาก : (PREP) ; from ; Syn:ตั้งแต่ ; Ant:ถึง, จนกระทั่ง ; Samp:จากเมื่อวานถึงวันนี้ เขาก็ยังทำงานไม่เสร็จ
 3. ถอย : (V) ; retreat ; Related:move back, withdraw, go back ; Def:เคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง ; Samp:ทหารกะเหรี่ยงถอยไปตั้งมั่นนอกเขตประเทศไทย
 4. ถอยกลับ : (V) ; retreat ; Related:backward, move back, withdraw, recede ; Syn:ล่ากลับ ; Ant:เดินหน้า ; Def:เคลื่อนไปข้างหลัง ; Samp:ความสามารถข้อนี้จะทำให้เราถอยกลับ เพื่อดูข้อมูลที่ไหลเลื่อนผ่านจอภาพไปแล้วได้
 5. ถอยร่น : (V) ; retreat ; Related:withdraw, move back, retract ; Samp:ไทยเราสู้ในด้านกำลังคนไม่ได้จึงต้องถอยร่นลงมา
 6. ทาง 1 : (PREP) ; from ; Syn:แถว, แถบ, ถิ่น ; Samp:เขาเป็นคนทางเชียงราย
 7. นับตั้งแต่ : (CONJ) ; from ; Related:since, ever since ; Samp:ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่ในป้ายของเราไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่ปิดตลาดประจำวัน
 8. ตั้งแต่นั้นมา : (CONJ) ; from that time on ; Related:from then on, since then ; Syn:นับจากนั้นมา ; Samp:เขาย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย 3 ปีมาแล้ว ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยกลับเมืองไทยอีกเลย
 9. แต่ไกล : (ADV) ; from a distant land ; Related:from afar, from a faraway place ; Ant:ใกล้ๆ ; Samp:ชาวบ้านเห็นรถวิ่งฝุ่นตลบมาแต่ไกล
 10. แต่ต้นมือ : (ADV) ; from the beginning ; Related:from the initial stage, from the outset ; Syn:แต่เริ่มแรก ; Ant:เมื่อปลายมือ ; Samp:นักภาษาและผู้ที่รักภาษาของชาติควรทำหน้าที่แต่ต้นมือ อย่าปล่อยให้ภาษาดีถูกทำลายเรื่อยๆ ไปจนสายเกินแก้
 11. จากนี้ไป : (CONJ) ; from now ; Related:hence, from this now ; Syn:ต่อไปนี้, ต่อจากนี้ไป, ตั้งแต่นี้ไป ; Samp:อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อแน่ว่านับจากนี้ไป สนามการเมืองในกทม.คงจะสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น
 12. ตะพายแล่ง : (ADV) ; from one shoulder down to the opposite hip ; Related:cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast ; Syn:สะพายแล่ง, เฉียงบ่า ; Def:ลักษณะที่ถูกฟันขาดเฉียงบ่า ; Samp:สมเด็จพระศรีสุริโยทัยถูกฟันขาดตะพายแล่ง
 13. จากนี้ : (ADV) ; from this moment ; Related:since, till now ; Samp:นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
 14. ต่อปาก : (ADV) ; from mouth to mouth ; Related:pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss ; Syn:เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา ; Def:เล่าสืบกันมา ; Samp:สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
 15. ต่อปาก : (ADV) ; from mouth to mouth ; Related:pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss ; Syn:เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา ; Def:เล่าสืบกันมา ; Samp:สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
 16. ตั้งแต่แรก : (ADV) ; from the beginning ; Syn:ตั้งแต่ต้น ; Ant:จบ ; Samp:เพราะเขาขยันเรียนมาตั้งแต่แรก เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
 17. แต่ต้น : (ADV) ; from the beginning ; Syn:แต่แรกเริ่ม ; Ant:จนปลาย, จนจบ ; Samp:เรื่องนี้พ่อแม่ผิดแต่ต้น
 18. แต่ต้นจนจบ : (ADV) ; from the beginning to the end ; Samp:อักษรที่เรียงรายมาแต่ต้นจนจบนี้ บันทึกได้เพียงบางเรื่องราวในชีวิตของเขา
 19. แต่ไหนแต่ไร : (ADV) ; from time inmemorial ; Syn:นานมาแล้ว, เป็นมานาน, แต่ครั้งไหนครั้งไร ; Samp:เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร
 20. ถอยฉะ : (V) ; retreat and fight ; Syn:สู้พลางถอยพลาง ; Def:ถอยอย่างมีชั้นเชิง
 21. นับแต่นี้ไป : (ADV) ; from now on ; Syn:ต่อแต่นี้ไป
 22. เป็นต้นไป : (ADV) ; from now on ; Related:henceforth, hereafter, henceforward ; Samp:การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเริ่มดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 23. หวือ : (ADV) ; from the sound of chips or splinters flying past the ear ; Def:เสียงดังเช่นนั้นอย่างสะเก็ดไม้กระเด็นอย่างแรง ; Samp:กระสุนปืนนัดหนึ่งบินหวือผ่านศีรษะผมไป
 24. หวือ : (ADV) ; from the sound of chips or splinters flying past the ear ; Samp:กระสุนปืนนัดหนึ่งบินหวือผ่านศีรษะผมไป
 25. ขาดงาน : (V) ; absence from work ; Related:absence from duty ; Def:ไม่มาทำงาน ; Samp:พนักงานส่งของขาดงานติดกันมา 3 วันแล้ว ไม่โทรศัพท์มาแจ้งด้วย
 26. เช็ดน้ำ : (V) ; pour the water from the boiled rice ; Related:drain off water from the boiled rice ; Syn:หุงเช็ดน้ำ ; Def:เรียกวิธีหุงข้าวด้วยการรินน้ำข้าวออกจากหม้อเพื่อให้แห้ง ; Samp:พอเช็ดน้ำแล้วจะต้องดงข้าวให้ระอุ
 27. แตกฝูง : (V) ; be separated from the herd ; Related:isolate, set apart, be disunited, break off from one's group ; Syn:แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ ; Def:ปลีกตัวออกจากหมู่, มีความประพฤติหรือความเห็นผิดแผกไปจากหมู่ ; Samp:ลูกเป็ดแตกฝูงวิ่งซุกหัวตามพุ่มหญ้าข้างทาง
 28. ถอยห่าง : (V) ; move far from ; Related:distance oneself from ; Syn:เขยิบออก ; Ant:ชิดใกล้ ; Def:เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม ; Samp:เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา
 29. น้ำซาวข้าว : (N) ; water from washing rice ; Related:washings from uncooked rice ; Def:น้ำที่ล้างข้าวสารให้สะอาดเมื่อก่อนหุง ; Samp:ประโยชน์ของน้ำซาวข้าวมีมาก เช่น ช่วยให้ต้นมะลิออกดอกเร็วขึ้นเป็นต้น
 30. ผละหนี : (V) ; flee (from) ; Related:run away (from) ; Syn:ผละออก, หนีจาก ; Ant:เข้าหา, เข้าใกล้ ; Def:หลีกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน ; Samp:ฝูงปลาเล็กรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการัง ด้วยท่าทางตื่นตระหนกกับแสงสีขาวจ้า
 31. พ้นทุกข์ : (V) ; be free from suffering ; Related:be delivered from suffering/misery ; Syn:สิ้นทุกข์, หมดทุกข์ ; Ant:มีทุกข์ ; Samp:ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามหลักที่ถูกต้อง จิตใจจะสบาย พ้นทุกข์ ไม่ต้องยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น
 32. พลัด : (V) ; be separated (from) ; Related:be parted (from), be/get lost ; Syn:หลง, พลัดหลง ; Def:หลงจาก ; Samp:กระผมเป็นพุทธศาสนิกชาวเอเซียคนเดียวที่พลัดเข้ามาอยู่สถานที่แห่งนี้
 33. พลัดพราก : (V) ; be separated from ; Related:be parted from ; Syn:พลัด, จาก ; Def:จากกันไป, แยกออกจากกันไป ; Samp:เขามีความกดดันทางอารมณ์จากการที่พ่อแม่พี่น้องและลูกหลานต้องพลัดพรากจากกัน
 34. แยกจาก : (V) ; separate from ; Related:differentiate from ; Syn:จากกัน ; Def:ไม่ได้อยู่รวมกัน ; Samp:จังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี
 35. ลงแดง : (V) ; suffer from excessive bloody flux ; Related:suffer from severe dysentery ; Def:ถ่ายอุจจาระท้องเดินเป็นโลหิต ; Samp:เขาทั้งสองคนก็ตกอยู่ในภาวะลงแดง เพราะความอยากเหล้า
 36. ลอย : (V) ; drift (from job to job) ; Related:drift (from place to place) ; Syn:ลอยชาย ; Def:ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง, ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง
 37. ลอย : (V) ; drift (from job to job) ; Related:drift (from place to place) ; Syn:ลอยชาย ; Def:ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง, ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง
 38. ลูกข้าว : (N) ; second ear of paddy growing from a reaped rice plant ; Related:rice stalks from the stumps of reaped rice ; Def:รวงข้าวที่เกิดออกจากตอต้นข้าวที่เกี่ยวแล้ว
 39. แสวงหาผลประโยชน์ : (V) ; seek to benefit (from something) ; Related:try to benefit from something, want to profit, want to serve (one's own) interests ; Def:มีความต้องการอยากได้ประโยชน์หรือผลกำไรนั้นอย่างเต็มที่ ; Samp:นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ
 40. แสวงหาผลประโยชน์ : (V) ; seek to benefit (from something) ; Related:try to benefit from something, want to profit, want to serve (one's own) interests ; Def:มีความต้องการอยากได้ประโยชน์หรือผลกำไรนั้นอย่างเต็มที่ ; Samp:นักการเมืองส่วนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่าประเทศชาติ
 41. หมดภาระ : (V) ; be free from obligation ; Related:be free from one's duty ; Syn:พ้นภาระ ; Ant:มีภาระ, รับภาระ ; Def:ไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำอีกแล้ว ; Samp:ตอนนี้แม่หมดภาระในการเลี้ยงดูลูกๆ แล้ว เพราะต่างก็มีเหย้ามีเรือนกันไปหมด
 42. อาสิน : (N) ; income from fruit trees ; Related:income derived from fruits ; Def:ผลประโยชน์รายได้อันเกิดจากต้นผลไม้
 43. ถอนตัว : (V) ; withdraw from ; Related:quit, secede from, leave, pull out, resign ; Def:เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม ; Samp:เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง
 44. แปรพักตร์ : (V) ; depart from ; Related:defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away from, forsake, give up, abandon ; Syn:ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง ; Ant:ซื่อสัตย์, ซื่อตรง ; Def:หันไปคบค้ากับผู้อื่น, เอาใจออกห่าง ; Samp:ทหารรัฐบาลบางส่วนแปรพักตร์ไปเข้ากับกองทัพแดง
 45. กงเต๊ก : (N) ; ceremony of releasing soul from purgatory ; Related:Chinese funeral ritual ; Def:การทำบุญให้แก่ผู้ตายตามธรรมเนียมจีน ; Samp:บ้านนี้จัดพิธีกงเต๊กให้กับอาม่าที่ล่วงลับไปแล้ว
 46. กระดาษข่อย : (N) ; paper made from the fibres of streblus asper ; Def:กระดาษที่ทำจากเปลือกข่อย ; Unit:แผ่น
 47. กลัวใจ : (V) ; admire from the bottom of one's heart ; Def:หวาดหวั่นใจในความใจถึงของเขา หรือทึ่งในความใจถึงของเขา ; Samp:ลูกข้ามันกล้าเล่นกับเงินหมื่นเงินพันเหมือนเป็นเงินร้อย ข้าละกลัวใจมันนัก
 48. กันกระแทก : (V) ; prevent something from bumping ; Samp:ผมนำหนังสือพิมพ์รองกล่องใส่ไข่ไก่เพื่อกันกระแทก
 49. เก็บเนื้อเก็บตัว : (V) ; be withdrawn from ; Related:isolate, confine ; Syn:เก็บตัว ; Ant:แสดงตัว, เปิดเผยตัว ; Def:สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร ; Samp:ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว
 50. โกรง : (ADV) ; onomatopoeia from the sound of being crushed ; Def:เสียงกระแทกดังโครมๆ เช่น กระทุ้งเส้ากราวโกรง (สุบิน)
 51. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-313

(0.1161 sec)