Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: smooth , then smooth, smoothen, smoother, smoothly, unsmooth, smoothness .

Thai-Eng Lexitron Dict : smooth, 54 found, display 1-50
 1. เกลี้ยง : (ADJ) ; smooth ; Related:flat and smooth, clean, level, even, flatten ; Syn:สะอาด, หมดจด ; Ant:ด่าง ; Samp:ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
 2. เกลา : (V) ; smooth ; Related:trim, polish, hew, scrape ; Syn:เหลา, โกน, ถาก ; Def:ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เรียบเนียนขึ้น ; Samp:การแปรรูปหวายมีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่าและเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้
 3. เกลี้ยงเกลา : (ADJ) ; smooth ; Related:clear, even, clean, unblemished ; Syn:สะอาด, เนียน, หมดจด ; Ant:กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง ; Samp:เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน
 4. เนียน : (ADJ) ; smooth ; Related:tender, delicate ; Syn:เรียบ ; Ant:ขรุขระ, หยาบกร้าน ; Def:ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล ; Samp:เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย
 5. ราบเรียบ : (ADJ) ; smooth ; Related:flat, even, level ; Def:ลักษณะที่ราบเสมอกัน ; Samp:ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ
 6. เรียบ : (ADJ) ; smooth ; Related:even, plain, level ; Ant:ขรุขระ ; Samp:กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
 7. เลี่ยน : (V) ; smooth ; Related:be flat, be even, be level ; Syn:โล่ง, เตียน ; Def:เตียนจนเกลี้ยง ; Samp:เขาดายหญ้าในสนามจนเลี่ยนไปหมด ดูสะอาดตามากกว่าเดิม
 8. กลบเกลี่ย : (V) ; cover with earth and then smooth over the surface ; Related:fill and level up ; Syn:ถม, คลุม ; Def:ปิดให้เรียบสนิท ; Samp:เมื่อขุดหลุมแล้วต้องกลบเกลี่ยให้สนิท
 9. แทงตะไบ : (V) ; use a file to rub something smooth or sharp ; Syn:ฝนตะไบ ; Def:เอาตะไบถูให้เรียบหรือให้คมเป็นต้น
 10. เรียบ : (V) ; be smooth ; Related:be even, be plain, be level ; Ant:ขรุขระ ; Def:มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน ; Samp:ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม
 11. อ่อนนุ่ม : (ADJ) ; soft ; Related:smooth ; Syn:นุ่ม ; Ant:แข็ง, แข็งกระด้าง ; Samp:เด็กทารกจะมีผิวอ่อนนุ่มและบอบบาง จำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผิว
 12. ปรับ : (V) ; level ; Related:smooth, even, flatten ; Syn:ทำให้เรียบ, ทำให้เสมอ, เกลี่ย ; Samp:ชาวไร่ชาวนาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูกพืชครั้งใหม่
 13. ปรับพื้น : (V) ; level the ground ; Related:smooth, even, flatten ; Samp:หลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ชาวบ้านต่างปรับพื้นบ้านเป็นการใหญ่
 14. ฟักฟุ้น : (ADJ) ; soft ; Related:smooth, delicate ; Syn:อ่อน, นุ่ม, อ่อนนิ่ม ; Def:ที่นุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้าง
 15. ไกล่เกลี่ย : (V) ; reconcile ; Related:conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up ; Syn:ประนีประนอม ; Def:พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน ; Samp:ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี
 16. ราบ : (ADJ) ; flat ; Related:level, plain, smooth ; Syn:เสมอ, เรียบ ; Def:เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ ; Samp:พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ ; Unit:นูน, ขรุขระ
 17. ละมุน : (ADJ) ; soft ; Related:gentle, mild, tender, smooth ; Syn:อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม ; Ant:หยาบ, กระด้าง ; Samp:เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยละมุน
 18. ละมุนละม่อม : (ADJ) ; gentle ; Related:tender, soft, polite, smooth, mild ; Syn:ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน ; Ant:แข็งกร้าว ; Samp:ผู้ใหญ่ยังไงก็ชอบผู้หญิงมีกิริยาละมุนละม่อมอ่อนโยน
 19. ละมุนละไม : (ADJ) ; tender ; Related:gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable ; Syn:นุ่มนวล ; Ant:แข็งกร้าว, กระด้าง ; Samp:เธอก้มลงกราบที่ตักแม่ด้วยกิริยาละมุนละไมน่าชื่นใจ
 20. ละเมียด : (ADJ) ; gentle ; Related:soft, tender, smooth, mild, kind ; Syn:ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ ; Def:มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน ; Samp:เธอเพลิดเพลินอยู่กับถ้อยคำละเมียดของผู้เขียน
 21. ละเมียดละไม : (ADJ) ; gentle ; Related:soft, tender, smooth, mild, kind ; Syn:ละเมียด, อ่อนโยน, สุภาพ ; Samp:ชาวลำปางผู้นี้มีรสนิยมละเมียดละไม ทำธุรกิจใกล้ชิดธรรมชาติ
 22. ลูบไล้ : (V) ; caress ; Related:stroke, fondle, smooth, anoint, apply ; Syn:สัมผัส, ประ, ลูบ ; Def:สัมผัสอย่างเบาๆ ; Samp:ผู้เป็นย่าเอาแป้งลูบไล้แก้มบางของหลานสาวจนหน้านวล
 23. สะดวก : (ADJ) ; easy ; Related:convenient, handy, smooth, comfortable, expedient ; Syn:คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย ; Def:ที่คล่อง, ที่ไม่ติดขัด
 24. ปากหวาน : (ADJ) ; unctuous ; Related:smooth-tongued, honeytongued ; Def:พูดจาไพเราะ (มักใช้ในทางที่ล่อใจหรือไม่จริงใจ) ; Samp:พวกเราเคยพูดกันว่าเราชอบผู้ชายปากหวาน คล่องๆ เอาใจเก่งๆ
 25. กราง : (V) ; rasp ; Related:file something smooth ; Syn:เกลา ; Samp:ช่างไม้กรางไม้ให้เรียบ
 26. ราบเรียบ : (V) ; be level ; Related:be even, be smooth, be flat, have a smooth surface ; Ant:ขรุขระ ; Def:ราบเสมอกัน ; Samp:เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ
 27. ราบเรียบ : (V) ; be level ; Related:be even, be smooth, be flat, have a smooth surface ; Ant:ขรุขระ ; Def:ราบเสมอกัน ; Samp:เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ
 28. สละสลวย : (V) ; be beautiful ; Related:be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth ; Syn:สวยงาม, เป็นระเบียบ ; Def:เป็นระเบียบเรียบร้อย ; Samp:สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้
 29. หยาบกร้าน : (ADJ) ; rough ; Related:coarse, not smooth ; Syn:กระด้าง, แข็ง, หยาบ ; Ant:อ่อนนุ่ม ; Samp:ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
 30. เจื้อย : (ADV) ; smoothly ; Related:continually, freely, fluently ; Syn:คล่อง ; Def:เรื่อยไปไม่มีติดขัด ; Samp:ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ
 31. โดยเรียบร้อย : (ADV) ; smoothly ; Related:neatly, in good condition ; Syn:โดยระเบียบเรียบร้อย
 32. ฝืด : (V) ; unsmooth ; Syn:ขัด, แน่น, ติดขัด ; Ant:ลื่น, คล่อง ; Def:เคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่คล่องเพราะแรงต้านทานมีการเสียดสี ; Samp:เขานำน้ำมันมาหยอดประตูเพราะประตูเริ่มฝืดแล้ว
 33. ราบเรียบ : (ADV) ; smoothly ; Related:flatly, evenly, levelly ; Ant:ขรุขระ ; Def:อย่างราบเสมอกัน ; Samp:เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ
 34. อย่างราบรื่น : (ADV) ; smoothly ; Syn:อย่างสะดวก ; Samp:การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 35. เกลี้ยงเกลา : (V) ; be sleek ; Related:be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished ; Syn:หมดจด ; Ant:กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน ; Samp:ใบหน้าของหล่อนเกลี้ยงเกลา สะอาดสะอ้าน แต่สีหน้าดูเฉย มองไม่ถนัดว่าทุกข์หรือสุข
 36. เตียนโล่ง : (V) ; be flat ; Related:be smooth, be level, be even ; Syn:เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า ; Samp:เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน
 37. ยึกยัก : (ADV) ; not smoothly ; Related:roughly ; Syn:กระยึกกระยัก ; Def:อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ ; Samp:เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที
 38. ความราบรื่น : (N) ; peacefulness ; Related:smoothness ; Syn:ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย ; Ant:ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย ; Def:ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ ; Samp:ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น
 39. มอบ : (V) ; fasten ; Related:smoothen ; Def:ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง ; Samp:ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม
 40. ความเรียบ : (N) ; flatness ; Related:smoothness, plainness ; Syn:ความราบเรียบ ; Ant:ความขรุขระ, ความไม่เรียบ ; Samp:มนุษย์ในสมัยก่อนมีความสามารถในการขัดเครื่องมือหินให้มีความเรียบเกลี้ยงเกลาขึ้น
 41. ถนัด : (ADV) ; conveniently ; Related:smoothly, easily, facilely, expediently ; Syn:สะดวก ; Samp:เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
 42. คล่อง : (ADV) ; easily ; Related:comfortably, smoothly ; Syn:สะดวก, ง่ายดาย, ง่าย ; Ant:ขัด ; Samp:เครื่องจักรในโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องเดินเครื่องคล่องไม่ติดขัดเลย
 43. ความราบ : (N) ; plane ; Related:flat, level, even, smoothness ; Syn:ความเรียบ, ความราบเรียบ ; Def:ความเรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
 44. ความสะดวก : (N) ; convenience ; Related:facility, easiness, smoothness, expedience facility, expedience ; Syn:ความสบาย, ความคล่อง, ความง่ายดาย ; Ant:ความยากลำบาก ; Samp:ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมงาน
 45. ไม่ยาก : (ADV) ; easily ; Related:conveniently, smoothly ; Syn:ง่าย, สะดวก ; Def:อย่างสะดวกง่ายดายไม่เกินความสามรถ ; Samp:เดี๋ยวนี้คนที่อยู่คนละประเทศก็ติดต่อกันได้ไม่ยาก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือสักเครื่อง
 46. ละมุนละม่อม : (ADV) ; gently ; Related:tenderly, softly, politely, smoothly, mildly ; Syn:ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน ; Ant:แข็งกร้าว ; Samp:เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม
 47. ละเมียด : (ADV) ; gently ; Related:softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly ; Syn:ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ ; Def:มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน ; Samp:เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก
 48. ละเมียดละไม : (ADV) ; gently ; Related:softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly ; Syn:ละเมียด ; Samp:แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม
 49. สบาย : (ADV) ; easily ; Related:comfortably, smoothly, without difficulty, with ease ; Syn:สบาย, ง่าย ; Ant:ลำบาก ; Def:อย่างสุขกายสุขใจ ; Samp:วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย
 50. สะดวก : (ADV) ; conveniently ; Related:comfortably, smoothly, expediently, easily ; Syn:คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย ; Def:อย่างคล่อง, อย่างไม่ติดขัด ; Samp:ถนนตัดใหม่นี้ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
 51. [1-50] | 51-54

(0.1653 sec)