utf8

 

จาก ThaiLinuxCafe: แก้ไข ID3Tags ใน mp3 ให้ใช้กับ Amarok 1.4 และ Noatun

ใช้แปลงไฟล์ mp3 จากการเข้ารหัสแบบ cp874 มาเป็นยูนิโค๊ด utf8
ตัวโปรแกรมจะแปลงชื่อไฟล์และ ID3 Tags ในไฟล์
ถ้าจะนำไปใช้ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง
เพราะไม่ได้เขียนฟังก์ชั่นการเตือนไว้ด้วยครับ

ตั้งชื่อไฟล์ว่า d.tags2utf8
$ sudo touch /usr/local/bin/d.tags2utf8
$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/d.tags2utf8
$ sudo vi /usr/local/bin/d.tags2utf8

Subscribe to RSS - utf8