Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: backer, Backer .

Thai-Eng Lexitron Dict : backer, 216 found, display 1-50
 1. ศรัณยู : (N) ; defender ; Related:backer, patron, supporter, protector, guardian ; Def:ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน ; Unit:คน
 2. สปอนเซอร์ : (N) ; sponsor ; Related:backer, patron ; Syn:ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
 3. ผู้สนับสนุน : (N) ; supporter ; Related:helper, sponsor, assistant, backer ; Syn:ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ ; Ant:ผู้คัดค้าน ; Def:ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ ; Samp:นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง ; Unit:คน
 4. กองหลัง : (N) ; back ; Ant:กองหน้า ; Def:ตำแหน่งของทีมฟุตบอล ; Samp:กองหลังของทีมฟุตบอลแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ไม่สามารถทำประตูได้
 5. ขนอง : (N) ; back ; Syn:หลัง, ข้างหลัง, พระขนอง, ปฤษฎางค์
 6. ข้างหลัง : (N) ; back ; Related:rear, posterior ; Syn:ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง ; Ant:ข้างหน้า ; Def:ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ; Samp:รถคันนี้สามารถบรรจุของได้จำนวนมาก เพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก
 7. คืน : (ADV) ; back ; Syn:ส่งกลับ, ส่งคืน ; Def:กลับดังเดิม ; Samp:ภาระจากหนี้เงินกู้ที่ไปทำไว้นั้นเป็นภาระที่เราต้องจ่ายคืนในอนาคตทั้งสิ้น
 8. ถือหาง : (V) ; back ; Related:be partial towards ; Syn:ให้ท้าย ; Def:สนับสนุนฝ่ายที่ตนพอใจ ; Samp:เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแอฟริกาใต้ถือหางฝ่ายอินคา
 9. เบื้องหลัง : (N) ; back ; Related:rear ; Syn:ข้างหลัง ; Def:ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลังของบางสิ่ง ; Samp:พระบรมราชานุสาวรีย์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโบราณสถานที่อยู่เบื้องหลังพระบรมรูปนั้น
 10. ปฤษฎางค์ : (N) ; back ; Syn:หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง
 11. ผู้เล่นกองหลัง : (N) ; back
 12. พิมุข : (ADJ) ; back ; Related:rear ; Syn:ฝ่ายหลัง, ข้างหลัง
 13. วิมุข : (ADJ) ; back ; Related:rear ; Syn:ข้างหลัง, ฝ่ายหลัง, กองหลัง
 14. ส่งท้าย : (V) ; back ; Related:support, stand behind ; Def:พูดหรือทำเป็นการส่งเสริม ; Samp:หัวหน้าส่งท้ายให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจในการทำงานนี้มากขึ้น
 15. หลัง : (N) ; back ; Def:ส่วนเบื้องบน ; Samp:หลังมือของเขามีรอยสักรูปดาว
 16. หลัง : (N) ; back (of body) ; Related:back part (of body) ; Syn:ปฤษฎางค์, ขนอง ; Def:ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก ; Samp:เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน
 17. กลับรถ : (V) ; back a car ; Related:reverse a car, U Turn ; Samp:เราจะไปทางนี้ไม่ได้ ต้องไปกลับรถข้างหน้าก่อน
 18. ไปมา : (ADV) ; back and forth ; Related:to and fro ; Syn:ไปๆ มาๆ ; Def:อย่างวกเวียนมาสู่ที่เดิมเป็นประจำ ; Samp:เธอผ่านไปมาแถวนี้เป็นประจำ คนแถวนี้รู้จักเธอกันทุกคน
 19. ไปๆ มาๆ 2 : (ADV) ; back and forth ; Def:ไป และกลับซ้ำๆ หลายครั้ง ; Samp:เรือแล่นไปๆ มาๆ ระหว่างสตูลกับภูเก็ต
 20. พนักเก้าอี้ : (N) ; back of a chair ; Related:backrest ; Def:ส่วนของเก้าอี้สำหรับรองรับหลัง ; Samp:สุธีเอนหลังพิงพนักเก้าอี้หลับตาเพื่อใช้ความคิด ; Unit:พนัก
 21. ราข้อ : (V) ; back off ; Related:withdraw, retreat, yield ; Syn:เลิก, เลิกรา ; Def:เลิกกันไปเอง
 22. กลับคืน : (V) ; go back ; Related:return to, back to ; Syn:กลับ, คืน ; Samp:เขาจะได้กลับคืนสู่อ้อมกอดบ้านเกิดเมืองนอนของตน
 23. หลังเต่า : (N) ; turtle's back ; Related:back of a turtle ; Syn:กระดองเต่า ; Samp:ศิลาทุกแท่งมีรูปสลักมังกรอยู่ข้างบน และตั้งอยู่บนหลังเต่าตัวโต
 24. กลับคืน : (V) ; put back ; Related:restore, give back ; Syn:คืน ; Samp:มีคนนำกระเป๋ากลับคืนเจ้าของ
 25. ผงะ : (V) ; draw back ; Related:stop short, to be taken aback, shrink back ; Syn:ชะงัก, ชะงักงัน ; Def:แสดงอาการชะงักงันเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าโดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน ; Samp:เขาถึงกับผงะเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านตัวเอง
 26. พนาด : (N) ; pad on the back of elephant ; Related:cushioned seat or mattress on the elephant's back ; Syn:พระนาด ; Def:เบาะสำหรับปูหลังช้างเพื่อออกป่า ; Samp:นายพรานเอาพนาดขึ้นหลังช้างเสร็จแล้วก็หันมาช่วยลูกหาบ ; Unit:อัน
 27. ย้อน : (V) ; turn back ; Related:return, retrace one's steps, rebound, come back ; Syn:ย้อนกลับ, วกกลับ ; Def:ย้อนกลับไปหรือทวนกลับไปทางเดิม ; Samp:เขาย้อนเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพราะลืมของสำคัญเอาไว้
 28. ย้อนกลับ : (V) ; turn back ; Related:return, retrace, go back ; Syn:ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา ; Ant:เลยไป ; Def:คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม ; Samp:ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ
 29. แอ่น : (V) ; bend the back ; Related:lean back ; Def:ทำให้โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ ; Samp:เขาถ่างขาออกเล็กน้อยใช้มือทั้งสองข้างเท้าสะเอวแล้วค่อยๆ แอ่นตัวไปข้างหลัง
 30. กระถด : (V) ; move back or out a little ; Related:move, shift ; Syn:ถอย, กระเถิบ, ขยับ ; Samp:สถานที่แห่งนี้แคบเกินไปกระถดอีกไม่ได้
 31. กลางช้าง : (N) ; guard on the back of elephant in fighting ; Def:ตำแหน่งพนักงานประจำกลางหลังช้าง ; Samp:ทหารกลางช้างจะคอยให้สัญญาณแก่กองทัพ
 32. กลืนน้ำลายตัวเอง : (V) ; go back on one's word ; Syn:กลับคำ, คืนคำ ; Def:พูดแล้วไม่เป็นตามพูด ; Samp:เหตุการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า เธอมักพูดไม่อยู่กับร่องกับรอย และมักจะกลืนน้ำลายตัวเองบ่อยๆ
 33. การชนช้าง : (N) ; fighting on an elephant's back ; Related:elephant contest ; Syn:การปะทะ, การสู้ ; Samp:ที่จังหวัดสุพรรณบุรีในงานดอนเจดีย์ยุทธหัตถีจัดการชนช้างทุกปี
 34. การถอย : (N) ; going back ; Related:backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination ; Syn:การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน ; Def:การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง ; Samp:การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้
 35. แก้ลำ : (V) ; get back at someone ; Related:avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate ; Syn:แก้เผ็ด ; Def:ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น ; Samp:มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง
 36. คิดย้อน : (V) ; think back ; Syn:นึกย้อน ; Def:นึกทบทวนย้อนหลัง ; Samp:เขาคิดย้อนไปถึงสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่น
 37. คืนเงิน : (V) ; pay back ; Def:ให้เงินกลับไป ; Samp:ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าภายใน 7 วัน
 38. คืนทุน : (V) ; pay back ; Def:ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา ; Samp:หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน
 39. จงกรม : (V) ; walk back and forth ; Syn:เดินจงกรม ; Def:อาการที่เดินไปมาในที่ที่กำหนดอย่างพระเจริญกรรมฐานเดิน เรียกว่า เดินจงกรม ; Samp:เวลาพระท่านจะบริหารร่างกายท่านใช้วิธีเดินจงกรมและสวดมนต์ไปด้วย
 40. ฉุด : (V) ; hold back ; Related:stop, destruct, prevent, restraint ; Syn:ฉุดดึง, ฉุดรั้ง ; Def:ทำให้ตกต่ำลง ; Samp:เขาคิดอยู่ตลอดเวลาขืนอยู่กับเธอต่อไปคงมีแต่จะฉุดอนาคตเธอให้มืดบอดลง
 41. ใช้คืน : (V) ; pay back ; Related:make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose ; Syn:ใช้, ชดใช้ ; Samp:ผมวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับใช้คืนเจ้าหนี้
 42. ตกเบิก : (V) ; obtain back-pay ; Related:receive overdue money, take remainder receipt ; Def:ได้รับเงินที่ค้างจ่ายย้อนหลัง ; Samp:ตกเบิกครั้งนี้ทำให้เขามีเงินก้อนใหญ่
 43. ตบหลัง : (V) ; pat on the back ; Samp:เพื่อนเดินมาตบหลังเขาเพื่อหยอกเล่น
 44. ตีกลับ : (V) ; send back ; Related:return ; Syn:คืนกลับ ; Def:ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม ; Samp:พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง
 45. ถอยกรูด : (V) ; move back ; Related:retreat in disarray, recede ; Def:ถอยอย่างไม่มีระเบียบ, ถอยอย่างตั้งตัวไม่ติด ; Samp:ได้ว่าเพียงเห็นเขา หล่อนก็ถอยกรูดเบียดตัวเองเข้ากับซอกตึกเพื่อไม่ให้เขาเห็น
 46. ท่านอนหงาย : (N) ; lying on back ; Ant:ท่านอนคว่ำ ; Samp:ผู้ที่ปวดหลัง ปวดต้นคอเหมาะกับการว่ายน้ำท่านอนหงาย เช่นกรรเชียง
 47. เทียวไปเทียวมา : (V) ; travel back and forth ; Related:journey to and fro ; Syn:เทียวไล้เทียวขื่อ ; Def:ไปมาบ่อยๆ ; Samp:พ่อผมป่วยอยู่ที่เชียงใหม่ ผมจึงต้องเทียวไปเทียวมาระหว่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่
 48. นั่งพับเพียบ : (V) ; sit on the floor (with legs tucked back to one side) ; Syn:พับเพียบ ; Def:อาการที่นั่งพับขาให้ปลายเท้าไปทางเดียวกัน ; Samp:คู่บ่าวสาวนั่งพับเพียบอยู่ที่พื้นเตรียมทำพิธีหมั้น
 49. แบกหาม : (V) ; carry on the back ; Related:shoulder ; Syn:หาม, แบก ; Def:ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่าแล้วพาไป ; Samp:เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกหามคนเจ็บคนแล้วคนเล่าอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
 50. ใบระกา : (N) ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable, representing the fin on the back of Naga ; Def:ไม้สลักหรือปูนปั้นรูปเป็นครีบๆ หรือลวดลายต่างๆ ติดกับตัวลำยองระหว่างช่อฟ้ากับหางหงส์ ประกอบ 2 ข้างหน้าบันโบสถ์ วิหาร และปราสาท ; Samp:ทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเงียบสนิทจนได้ยินแต่เสียงใบไม้ไหวลม กับเสียงกรุ๋งกริ๋งของใบระกา ; Unit:ใบ
 51. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-216

(0.1504 sec)