Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: tend , then contend, distend, extend, intend, pretend, ten, tend, tender, tending, tenden .

Thai-Eng Lexitron Dict : tend, 158 found, display 1-50
 1. โน้มเอียง : (V) ; tend ; Related:incline ; Syn:โอนอ่อน, โอนเอียง, เอนเอียง ; Samp:คนส่วนใหญ่จะมีลักษณะเกิดขึ้นทั้งสองอย่าง คือ บางครั้งก็โน้มเอียงไปในทางเก็บตัว บางครั้งก็แสดงตัว
 2. มีแนวโน้ม : (V) ; tend ; Related:incline, be apt, be liable, have a tendency, lean ; Def:มีแนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง ; Samp:ราคาของคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่ถูกลงอย่างรวดเร็ว
 3. ค่อน : (V) ; incline ; Related:tend ; Syn:มีแนวโน้ม, เอียง ; Samp:เขาค่อนไปทางชาตินิยม
 4. เอียงเอน : (V) ; incline ; Related:tend ; Syn:เอนเอียง, โน้มเอียง ; Def:ไม่เที่ยงตรง ; Samp:ข้าราชการพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่เอียงเอนไปในทางใดทางหนึ่ง
 5. กระเดียด : (V) ; incline ; Related:tend, lead, conduce, lean ; Syn:เอนเอียง, ค่อนข้าง ; Samp:คำปราศรัยของเขากระเดียดไปในทางลัทธิคอมมิวนิสต์เล็กน้อย
 6. คล้อย : (V) ; move ; Related:tend, veer ; Syn:เคลื่อนพ้น ; Def:เคลื่อนพ้นจากจุดที่กำหนด ; Samp:พอตะวันเริ่มคล้อยพวกเราก็เริ่มตั้งหลักหาที่พัก
 7. ปกเกล้า : (V) ; protect ; Related:tend, take care of, cover the head ; Syn:ปกเกศ, คุ้มครอง ; Samp:พระบารมีปกเกล้าปวงประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข
 8. บำเรอ : (V) ; pander ; Related:lavish attention on, entertain, amuse, tend ; Def:ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ ; Samp:เธอบำเรอเขาทุกอย่างเพราะรักเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตา
 9. ปรนนิบัติ : (V) ; look after ; Related:take care, minister, serve, wait on, tend ; Syn:เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้ ; Samp:คนพื้นเมืองทั่วไปที่จะเน้นการให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนปรนนิบัติสามีดูแลลูกเป็นสำคัญ
 10. พยาบาล : (V) ; nurse ; Related:care for, look after, minister to, tend ; Def:ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย ; Samp:นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน
 11. รักษ์ : (V) ; take care of ; Related:keep, watch over, tend, look after ; Syn:รักษา, ดูแล
 12. อนุบาล : (V) ; take care of ; Related:rear, nourish, look after, tend ; Syn:เลี้ยง, ระวัง, รักษา ; Samp:คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ
 13. ทะนุบำรุง : (V) ; nourish ; Related:tend with care ; Syn:ทำนุบำรุง, ระวังรักษา, ดูแลรักษา ; Ant:ทำลาย ; Def:เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู ; Samp:คนที่รักต้นไม้มักจะทะนุบำรุงต้นไม้ด้วยความระมัดระวัง
 14. ประคบประหงม : (V) ; nurse ; Related:care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness ; Syn:ฟูมฟักรักษา, ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง ; Ant:ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง ; Samp:เด็กคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องประคบประหงมกันเป็นพิเศษ
 15. กำหนดใจ : (V) ; intend ; Related:concentrate, contemplate, determine ; Syn:ตั้งใจ ; Def:มุ่งหมายในใจ
 16. แกล้ง : (V) ; pretend ; Related:affect, feign, sham, humbug ; Syn:เสแสร้ง, แกล้งทำ, แสร้งทำ ; Samp:เขาแกล้งป่วยเพื่อเลี่ยงงาน
 17. ไขสือ : (V) ; pretend ; Related:dissemble ; Syn:แกล้งโง่, ไก๋ ; Def:รู้แล้วทำเป็นไม่รู้ ; Samp:อย่ามาทำเป็นไขสือหน่อยเลย เขาบอกรักเธอแล้วใช่ไหม
 18. จงใจ : (V) ; intend ; Related:plan, design, mean ; Syn:ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น ; Ant:ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ ; Samp:ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
 19. เจตนา : (V) ; intend ; Related:aim, mean, propose, object to ; Syn:ตั้งใจ, มุ่งหมาย, จงใจ ; Samp:ในชีวิตนี้ข้าพเจ้าไม่เคยมีเจตนาจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือขุ่นเคืองใจเลย
 20. ตั้งเจตนา : (V) ; intend ; Related:have in mind, plan, aim, mean, purpose ; Syn:ตั้งใจ, ตั้งเป้าหมาย ; Def:ตั้งใจหรือมุ่งหมายไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ; Samp:เขาตั้งเจตนาไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะจับคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้
 21. ตีหน้า : (V) ; pretend ; Related:simulate, wear an expression of, conceal one's feelings ; Syn:แสร้ง, ตีสีหน้า ; Def:แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง ; Samp:เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา
 22. ทศ : (N) ; ten ; Syn:สิบ ; Def:สิบ (มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส)
 23. ประกวดประขัน : (V) ; contend ; Related:contest, compete, vie ; Syn:ประชัน, ขันแข่ง, ชิงดีชิงเด่น, แข่งขัน ; Def:แข่งสู้อวดกัน ; Samp:เด็กวัยรุ่นแต่งตัวประกวดประขันกัน
 24. มาดมั่น : (V) ; intend ; Related:be confident ; Syn:ตั้งใจ ; Samp:ผมมาดมั่นไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่า จะต้องเป็นตำรวจให้ได้
 25. มาดหมาย : (V) ; intend ; Related:expect, anticipate, aim at, fix one's mind on, be intent on, be determined ; Syn:หมายมาด, มุ่งหมาย ; Samp:เจ้าพ่อมาดหมายไว้ว่าจะต้องรีดไถสหภาพ จนกว่าจะได้เงินคุ้มกับที่เสียไป
 26. มุ่งหมาย : (V) ; intend ; Related:aim, mean, propose, object to ; Syn:ตั้งใจ, ปรารถนา, ปอง ; Samp:การปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ ปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ
 27. ยืด : (V) ; extend ; Related:lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand ; Def:ทำให้นานออกไป ; Samp:หากเราใช้ของอย่างทะนุถนอมก็จะสามารถยืดอายุของมันไปได้อีก
 28. ยืดอายุ : (V) ; extend ; Related:prolong ; Syn:ต่ออายุ ; Samp:การควบคุมเอทธิลีนให้ถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดได้อย่างมาก
 29. ละมุนละไม : (ADJ) ; tender ; Related:gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable ; Syn:นุ่มนวล ; Ant:แข็งกร้าว, กระด้าง ; Samp:เธอก้มลงกราบที่ตักแม่ด้วยกิริยาละมุนละไมน่าชื่นใจ
 30. สิบ : (N) ; ten ; Syn:10 ; Def:จำนวนเก้าบวกหนึ่ง ; Samp:เขามีพี่น้องสิบคน ตายไปแล้ว 2 คน ที่เหลือก็กระจัดกระจายกันไป
 31. เสแสร้ง : (V) ; pretend ; Related:fake, simulate ; Syn:แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง, หลอก ; Ant:จริงใจ ; Def:แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น ; Samp:เขาเสแสร้งพูดถึงความทุกข์ยากของคนจน โดยไม่ได้สอดใส่ความรู้สึกอะไรลงไป
 32. หมายใจ : (V) ; intend ; Related:aim, expect ; Syn:ตั้งใจ, ตั้งเจตนา ; Def:ปองไว้ ; Samp:พอกินก๋วยเตี๋ยวจนอิ่มท้องแล้วก็หมายใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสได้มาที่จังหวัดสุโขทัยอีกจะต้องแวะมาที่ “ร้านก๋วยเตี๋ยวลานบิน” แน่นอน
 33. อืด : (V) ; distend ; Related:swell ; Syn:พอง, บวม ; Ant:แฟบ ; Samp:ศพที่ห่อหุ้มด้วยผ้า และมัดไว้อย่างแข็งแรงเริ่มอืดเน่า เพราะตายมาไม่น้อยกว่า 4 วัน
 34. รถสิบล้อ : (N) ; ten - wheeled truck ; Related:ten wheeler, truck ; Syn:รถบรรทุก ; Samp:ภารกิจประจำวันของเขาไม่มีอะไรมาก นอกจากการคุมคิวรถสิบล้อ ; Unit:คัน
 35. สวมหน้ากาก : (V) ; pretend to be good ; Related:pretend to do good, feign ; Syn:ใส่หน้ากาก ; Def:เสแสร้งเข้าหากัน, ทำเป็นดีใส่กัน ; Samp:ทุกวันนี้คนในสังคมสวมหน้ากากเข้าหากัน หาความจริงใจไม่ได้แล้ว
 36. กุศลกรรมบถ : (N) ; ten principles of an honest man ; Related:Dasa Kusala-karm, ten wholesome actions ; Ant:อกุศลกรรมบถ ; Def:ธรรมหมวดหนึ่ง มี 10 อย่าง คือ กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 มโนสุจริต 3 ; Samp:การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถซึ่งเป็นแบบของการทำฝ่ายดีอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ
 37. ตีลูกเซ่อ : (V) ; pretend to know nothing ; Related:pretend ignorance ; Syn:ตีลูกซึม, ตีหน้าเซ่อ ; Def:อาการแสร้งทำว่าไม่รู้เรื่อง ; Samp:ฉันก็แอบทอดสายตาให้เป็นระยะๆ กะว่าบอกรักผ่านสายลมแสงแดด แต่เจ้าตัวดันทำไม่รู้ไม่ชี้ ตีลูกเซ่อ
 38. เมาดิบ : (V) ; pretend to be drunk ; Related:pretend to be tipsy ; Syn:แกล้งเมา ; Def:ทำอาการเหมือนคนเมาเหล้า
 39. โกฏิ : (N) ; ten millions ; Related:highest point ; Syn:10 ล้าน ; Def:ชื่อมาตรานับ เท่ากับ 10 ล้าน
 40. ขยายผล : (V) ; extend results ; Related:magnify an outcome ; Samp:การสืบสวนขยายผลจนกระทั่งล่วงรู้ถึงผู้บงการใหญ่
 41. ขยายเวลา : (V) ; extend for ; Related:prolong for, perpetuate, delay ; Syn:เลื่อนเวลา ; Def:ยืดเวลาของการดำเนินการให้ยาวออกไป ; Samp:ตำรวจขอขยายเวลาตรวจสอบสวนคดีออกไปอีก 30 วัน
 42. ไขหู : (V) ; pretend not to hear ; Related:turn a deaf ear to ; Syn:หูทวนลม ; Def:ไดยินแต่ทำเป็นว่าไม่ได้ยิน ; Samp:เธอทำไขหูเสียก็สิ้นเรื่องไม่เห็นต้องไปสนใจกับคำพูดไร้สาระของเขาเลย
 43. ต่อสัญญา : (V) ; extend a contract ; Related:renew a contract/agreement ; Ant:หมดสัญญา ; Def:ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน ; Samp:บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี
 44. ตั้งใจ : (V) ; intend (to) ; Related:incline, dispose, aim, design, purpose, have a mine, mean (to) ; Syn:วางแผน, มุ่งหมาย, เจตนา, มุ่งมั่น ; Samp:เขาตั้งใจที่จะพาครอบครัวไปหัวหินอาทิตย์นี้
 45. ตีซี้ : (V) ; pretend to be acquainted ; Related:befriend, feign friendship ; Def:ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม ; Samp:นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 46. ตีหน้าเซ่อ : (V) ; pretend ignorance ; Syn:ตีลูกเซ่อ ; Def:ทำหน้าเซ่อทำนองว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ; Samp:คนที่ถูกจับได้ว่าโกง จะบอกว่าฉันไม่ได้ทำ เป็นการโกหกแบบหน้าด้านๆ ตีหน้าเซ่อ ตีหน้าซึม
 47. ทศชาติ : (N) ; ten incarnations of the Buddha ; Syn:สิบชาติ ; Def:ชื่อคัมภีร์ชาดกว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ 10 ชาติ ; Samp:เรื่องที่นำมาแสดงในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือทศชาติ
 48. ทศทิศ : (N) ; ten directions ; Related:the compass ; Def:ทิศทั้ง 10 คือ ทิศเบื้องขวาง 8 เบื้องบน 1 เบื้องล่าง 1
 49. ทศพร : (N) ; ten blessing ; Def:พรสิบประการ ; Unit:ประการ
 50. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-158

(0.1307 sec)