Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: cheerfulness , then cheer, cheerful, cheerfulness .

Thai-Eng Lexitron Dict : cheerfulness, 48 found, display 1-48
 1. ความแจ่มใส : (N) ; cheerfulness ; Related:joyfulness ; Syn:ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความสดใส, ความเบิกบาน ; Ant:ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด ; Samp:จิตใจของเขามีแต่ความแจ่มใสร่าเริง เขาจึงดูหนุ่มอยู่ตลอด
 2. ความชื่นบาน : (N) ; cheerfulness ; Related:joyfulness, happiness, beaming, merriment ; Syn:ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น ; Ant:ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ ; Samp:เสียงดนตรีก่อให้เกิดความชื่นบานขึ้นในงาน
 3. ความชุ่มชื่น : (N) ; refreshment ; Related:cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment ; Syn:ความสดชื่น ; Ant:ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ ; Samp:ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต
 4. กระเษมสานต์ : (N) ; happiness ; Related:joy, cheerfulness, delight ; Syn:เกษมศานต์, เกษมสันต์, เกษมสำราญ ; Ant:เศร้า, ทุกข์ใจ ; Samp:พระบารมีของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ปกแผ่ไปขจัดปัดเป่าทุกข์บำรุงสุข ให้บังเกิดความร่มเย็นกระเษมศานต์แก่ทวยนาทรทั่วหล้า
 5. ความปิติยินดี : (N) ; delight ; Related:pleasure, rejoicing, blissfulness, cheerfulness ; Syn:ความรื่นรมย์, ความยินดี, ความปิติ, ความปลื้มปิติ ; Ant:ความสลดใจ, ความเศร้า, ความทุกข์โศก ; Samp:ความสำเร็จของผลงานได้สร้างความปิติยินดีให้แก่กลุ่มนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง
 6. เชียร์ : (V) ; cheer ; Def:ให้กำลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้อง ใช้ในการแข่งขัน ; Samp:เด็กๆ เชียร์นักฟุตบอลของโรงเรียนตนด้วยการร้องเพลงและโห่ร้องเมื่อยิงประตูได้
 7. เทใจ : (V) ; cheer ; Syn:ทุ่มเทใจ, ให้แรงใจ ; Def:เข้าข้างใดข้างหนึ่งอย่างเต็มที่, ทุ่มเทความรักให้หมดหัวใจ ; Samp:โพลล์ต่างๆ เสนอตัวเลขคะแนนนิยมว่าชาวบ้านเทใจให้รัฐบาลสุดๆ
 8. ผ่องใส : (ADJ) ; cheerful ; Related:bright, pure, fine, fresh ; Syn:แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน ; Ant:เศร้าหมอง, หมองมัว ; Samp:คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อมมีจิตใจที่ผ่องใสสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
 9. แจ่มใส : (V) ; be cheerful ; Related:be happy, be delighted, be joyful ; Syn:ชื่นบาน, เบิกบาน ; Ant:ขุ่นมัว ; Def:ปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัว ; Samp:วันรุ่งขึ้นหญิงผู้นั้นก็กลับมา หน้าตาดูแจ่มใสขึ้น
 10. ชื่นบาน : (V) ; be cheerful ; Related:be happy, be delighted, be joyful ; Syn:ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส, รื่นรมย์ ; Samp:พ่อแม่ชื่นบานในวันรับปริญญาของลูก
 11. ชื่นมื่น : (V) ; be cheerful ; Related:be happy, be delighted, be joyful ; Syn:ชื่นบาน, สดใส, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, แจ่มใส ; Samp:จากคำพูดเพียงสองสามประโยค มันได้เปลี่ยนบรรยากาศที่กำลังชื่นมื่นอยู่เมื่อครู่ให้เงียบงันลง
 12. เบ่งบาน : (V) ; be cheerful ; Related:be joyful, be happy ; Syn:ชื่นบาน, สดชื่น ; Def:รู้สึกสดชื่นมีความสุข ; Samp:รู้สึกว่าวันนี้น้องสาวเบ่งบานเป็นพิเศษ คงจะกำลังมีความรัก
 13. ไม่สดใส : (V) ; be not cheerful ; Related:be not joyful, be not gay, be not merry, be not jovial, be not in high spirits, be not lively ; Syn:ไม่ร่าเริง, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น ; Def:ไม่มีชีวิตชีวาเพราะหงอยเหงาเซื่องซึม ; Samp:เธอดูไม่สดใสเลยคงกลุ้มใจเรื่องงานแน่ๆ
 14. ยิ้มแย้มแจ่มใส : (V) ; be cheerful ; Related:be in good spirits, be cheery ; Syn:เบิกบาน, ชื่นบาน ; Ant:บูดบึ้ง, บึ้งตึง ; Def:ยิ้มอย่างชื่นบาน ; Samp:คนเราหากยิ้มแย้มแจ่มใสจะช่วยให้ชีวิตยืนยาว
 15. ร่าเริง : (V) ; be cheerful ; Related:be happy, be delighted, be joyful, be delightful ; Syn:เบิกบาน ; Def:ดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่ ; Samp:เธอร่าเริง ลุกขึ้นจากเตียงมาเตรียมชุดที่จะใส่ไปคืนนี้
 16. สดใส : (V) ; be cheerful ; Related:be happy, be delighted, be joyful, be delightful, be gay ; Def:ไม่ขุ่นมัว ; Samp:หลังจากได้พักมา 2 อาทิตย์ ดูเขาสดใสอย่างเห็นได้ชัด
 17. โห่ : (INT) ; onomatopoeia from the sound of a long undulating shout of cheer ; Def:เสียงที่เปล่งออกมาดังเช่นนั้น เป็นเสียงนำเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในการรื่นเริงหรือการมงคลเป็นต้น ; Samp:เสียงโห่ของผู้ชมทำให้ฉันหมดกำลังใจ
 18. เริงร่า : (ADJ) ; joyful ; Related:cheerful, happy ; Samp:เขาได้ยินเสียงเริงร่าดีใจของเด็กๆ เมื่อได้ของเล่นใหม่
 19. โห่ร้อง : (V) ; acclaim ; Related:cheer, hail, clamour, applaud ; Samp:ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
 20. เอม : (ADJ) ; delightful ; Related:cheerful, joyful ; Def:ชื่นใจ
 21. ความเบิกบาน : (N) ; joyfulness ; Related:bliss, cheer ; Syn:ความชื่นบาน, ความสดใส ; Ant:ความเศร้า, ความทุกข์ ; Samp:บุคลิกภาพของเขามีอารมณ์ศิลปินและความเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิจ
 22. ความสนุกสนานร่าเริง : (N) ; enjoyment ; Related:alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment ; Syn:ความสนุกสนาน, ความร่าเริง ; Ant:ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ ; Samp:ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย
 23. ชูใจ : (V) ; encourage ; Related:inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit ; Syn:ปลุกใจ, ให้กำลังใจ ; Def:ทำให้ใจมีกำลังขึ้น ; Samp:คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี
 24. ตลกขบขัน : (ADJ) ; humourous ; Related:jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny ; Syn:ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ ; Def:ที่น่าขำขัน, ที่น่าหัวเราะ ; Samp:เธอชอบเอาเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ
 25. น่ายินดี : (V) ; gladden ; Related:be happy, be pleasure, cheer ; Syn:น่าดีใจ, น่าปลื้ม, น่าชอบใจ ; Ant:ระทมทุกข์, เศร้าโศก, หดหู่ ; Samp:น่ายินดีกับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 26. ย้อมใจ : (V) ; encourage ; Related:embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce ; Syn:ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ ; Def:ทำให้ใจชุ่มชื่น ; Samp:เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน
 27. ระรื่น : (ADJ) ; joyful ; Related:happy, delightful, cheerful ; Syn:ระรื้น ; Def:เอิบอาบใจ ; Samp:เสียงพูดคุยของเขาประสานกับเสียงหัวเราะระรื่นตลอดเวลา
 28. รื่นเริง : (ADJ) ; joyful ; Related:jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable ; Syn:ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง ; Def:ที่สนุกสนานเบิกบานใจ, ที่เพลิดเพลิน ; Samp:เสียงเฉลิมฉลองอันรื่นเริงก้องกังวานไปทั่วอำเภอในวันสงกรานต์
 29. สุขสันต์ : (ADJ) ; happy ; Related:blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed ; Ant:เศร้าโศก ; Def:อย่างมีความสุขสนุกสนาน ; Samp:มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่
 30. ปลอบโยน : (V) ; soothe ; Related:console, comfort, cheer up ; Syn:ปลอบใจ, ปลอบประโลม ; Def:พูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง ; Samp:ผมร้องไห้ใหญ่เมื่อเห็นกรงนกร้างว่างเปล่า พ่อปลอบโยนว่านกมันจะต้องกลับมาอีก
 31. เกษมศานต์ : (V) ; be happy ; Related:be peaceful, be joyful, be cheerful ; Syn:เกษมสันต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม ; Samp:พระบารมีของพระองค์ทรงปกแผ่ไปขจัดปัดเป่าทุกข์ บำรุงสุขให้ราษฎรเกษมศานต์
 32. เกษมสันต์ : (V) ; be happy ; Related:be peaceful, be joyful, be cheerful ; Syn:เกษมศานต์, สุข, รื่นเริง, รื่นรมย์, สุขสม ; Samp:ถ้าเสร็จการปราบกรุงอังวะลงเมื่อใด เหล่าไพร่พลก็จะเป็นสุขเกษมสันต์
 33. เริงใจ : (V) ; be in high spirits ; Related:be in exuberant spirits, be joyful/cheerful/merry/jovial/gay ; Def:สุขใจ ; Samp:ฉันไม่เคยเห็นพ่อเริงใจเช่นนี้มานานแล้ว
 34. สดใส : (V) ; be bright ; Related:be lively, be vivacious, be cheerful ; Syn:ผ่องใส, แจ่มใส ; Ant:สลด, หดหู่
 35. แจ่มใส : (V) ; be clear ; Related:be bright, be cheerful, be fine ; Syn:ปลอดโปร่ง, กระจ่าง, โปร่ง ; Ant:ขุ่นมัว ; Samp:วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอก
 36. ชื่น : (V) ; be joyful ; Related:be happy, be pleased, be delighted, be cheerful, be buoyant ; Syn:แช่มชื่น, เบิกบาน ; Samp:นักศึกษาที่สอบเอ็นทรานซ์ได้ ทุกคนรู้สึกชื่นในหัวใจ
 37. ชื่นใจ : (V) ; rejoice ; Related:be cheerful, be happy, be delighted, be buoyant, be glad ; Syn:ยินดี, ดีใจ ; Samp:พ่อแม่ชื่นใจในความสำเร็จของลูก
 38. ชุ่มใจ : (V) ; be joyful ; Related:be joyous, be cheerful, be refreshing ; Syn:อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ ; Samp:ฉันชุ่มใจเมื่อเห็นดอกไม้สวย
 39. ชุ่มชื่น : (V) ; be delighted ; Related:be cheerful, be joyful, be happy, be merry ; Syn:สดชื่น, อิ่มเอิบ, รื่นเริง, ร่าเริง, ผ่องใส, แจ่มใส, เบิกบาน, สดชื่น ; Ant:หม่นหมอง ; Def:มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่ ; Samp:วันนี้คนไข้ดูชุ่มชื่นขึ้นมาก
 40. ชุ่มชื่นใจ : (V) ; be happy ; Related:be joyful, be cheerful, be delighted, be merry ; Syn:อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ ; Samp:ผมชุ่มชื่นใจในความอาทรของเธอ
 41. เบิกบาน : (V) ; be joyful ; Related:be delighted, be cheerful, be hilarious, be happy, be merry ; Syn:แช่มชื่น, สดใส ; Samp:อารมณ์ของชายชราเบิกบานมากขึ้นเมื่อได้เห็นหลานๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน
 42. เบิกบานใจ : (V) ; be delighted ; Related:be pleased, be happy, be cheerful, be joyful ; Syn:แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส ; Def:รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส ; Samp:เขาเบิกบานใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแอบรักตอบรับรักเขาแล้ว
 43. ไม่สดใส : (ADJ) ; not happy ; Related:not cheerful, not clear, not joyful ; Syn:ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น ; Def:ที่ไม่มีชีวิตชีวาเพราะหงอยเหงาเซื่องซึม ; Samp:วันนี้ครูมีน้ำเสียงไม่สดใสเลย สงสัยจะไม่สบาย
 44. เริงรื่น : (V) ; be happy ; Related:be cheerful, be merry, be jovial, be gay, be in high spirit, be in exuberant spirit, be hilarious, be delightful ; Syn:รื่นเริง, เริงร่า, หรรษา ; Ant:เศร้าหมอง ; Def:ไม่มีความเศร้าหมอง ; Samp:วันนี้เด็กๆ ไม่เริงรื่น เพราะพรุ่งนี้พี่ๆ ที่รักจะไปอยู่กรุงเทพฯ
 45. สดชื่น : (V) ; be delighted ; Related:be cheerful, be joyful, be happy, be merry ; Syn:ชื่นบาน, ชื่นมื่น ; Ant:หดหู่ ; Def:ใหม่และบริสุทธิ์ อันกระทำให้เป็นที่เบิกบานใจ กระปรี้กระเปร่าขึ้น ; Samp:การไปล่องแก่ง ทำให้ชีวิตของเขาสดชื่นขึ้น
 46. สำเริง : (V) ; rejoice ; Related:exhilarate, be elate, be cheerful, be gay ; Syn:รื่นเริง, ร่าเริง, สำเริงสำราญ ; Def:รู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจ ; Samp:งานนี้เขาจัดสำหรับผู้ชอบสำเริงโดยเฉพาะ
 47. สุขสันต์ : (V) ; be happy ; Related:be blissful, be cheerful, be content, be joyful, be ecstatic, be merry, be jubilant, be overjoyed ; Ant:เศร้าโศก ; Def:มีความสุขสนุกสนาน ; Samp:งานชุมนุมศิษย์เก่าในคืนนั้น ทุกคนต่างสุขสันต์กันมาก
 48. [1-48]

(0.1211 sec)