Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: rough , then rough, roughen, roughly, roughness .

Thai-Eng Lexitron Dict : rough, 42 found, display 1-42
 1. กระปุ่มกระป่ำ : (ADJ) ; rough ; Related:uneven, rugged, craggy ; Syn:ขรุขระ, ตะปุ่มตะป่ำ ; Ant:เรียบ ; Def:ที่มีลักษณะไม่เรียบ ; Samp:บางคนรังเกียจผิวหนังกระปุ่มกระป่ำของคางคก
 2. กราก : (ADV) ; rough ; Related:harsh to the touch ; Syn:กระด้าง, กร้าน ; Ant:นุ่ม ; Samp:ข้าวที่เธอหุงแข็งกรากจนกลืนไม่ลง
 3. กร้าน : (ADJ) ; rough ; Related:hard, coarse, weathered, jagged ; Syn:ด้าน, หยาบ, แข็ง, กระด้าง ; Ant:นุ่ม ; Samp:ชายชรายื่นมืออันหยาบกร้านที่ผ่านวันและวันเวลามานานปีลูบหัวเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยน
 4. กะเปิ๊บกะป๊าบ : (ADJ) ; rough ; Ant:เรียบร้อย ; Def:พูดเสียงดังเอะอะและไม่ระมัดระวังวาจาหรือท่าทาง ; Samp:หล่อนเป็นคนกะเปิ๊บกะป๊าบมาแต่ไหนแต่ไร
 5. กักขฬะ : (ADJ) ; rough ; Related:vulgar, rude ; Syn:ชั่ว ; Ant:ดี ; Samp:ผู้ชายคนนั้นมีนิสัยกักขฬะ
 6. ด้าน 2 : (ADJ) ; rough ; Related:hardened ; Syn:หยาบ, กระด้าง, สาก, แข็ง ; Ant:นุ่ม ; Samp:คนใช้หัวเข่าด้านเพราะเธอต้องคุกเข่าถูพื้น
 7. ไม่สม่ำเสมอ : (ADJ) ; rough ; Related:rugged, uneven, jagged, bumpy ; Syn:ไม่เท่ากัน, ขรุขระ ; Samp:ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ
 8. หยาบ : (ADJ) ; rough ; Related:coarse ; Syn:กระด้าง ; Def:มีลักษณะผิวไม่เรียบ ขรุขระ หรือกระด้าง ; Samp:แปรงชนิดนี้มี 2 แบบคือ แบบขนนุ่ม และขนหยาบ
 9. หยาบกระด้าง : (ADJ) ; rough ; Related:rude, harsh, base, coarse, vulgar ; Syn:กร้าน, แข็ง, กักขฬะ ; Ant:อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม ; Def:ไม่ละเอียด ; Samp:จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว
 10. หยาบกร้าน : (ADJ) ; rough ; Related:coarse, not smooth ; Syn:กระด้าง, แข็ง, หยาบ ; Ant:อ่อนนุ่ม ; Samp:ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
 11. ความมักง่าย : (N) ; rough-and-readiness ; Related:carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift ; Def:นิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า ; Samp:มลพิษของสิ่งแวดล้อมรอบๆ เมืองชายทะเลเกิดจากความมักง่ายทิ้งขยะไม่เลือกที่
 12. แข็งกระด้าง : (V) ; be rough ; Related:be stiff, be harsh ; Syn:กระด้าง ; Ant:นุ่มนวล, อ่อนโยน ; Def:ไม่สุภาพนุ่มนวล, ไม่อ่อนหวานนิ่มนวล ; Samp:เธอแข็งกระด้างกับทุกคน แม้กระทั่งพ่อแม่ของเธอ
 13. หยาบ : (V) ; be rough ; Related:be rude, be crude ; Samp:คุณภาพการพิมพ์ที่ได้จากเครื่องแบบบรรทัดนี้อาจจะหยาบกว่ารุ่นอื่นๆ เล็กน้อย
 14. โฮกฮาก : (ADV) ; (speak) in rough voice ; Syn:กระโชกโฮกฮาก ; Def:อาการพูดกระชากเสียง หรือกระแทกเสียง ; Samp:นักเลงหัวไม้เข้ามาพูดโฮกฮากใส่เขาอย่างน่ากลัว
 15. เผินๆ : (ADV) ; superficially ; Related:rough, sketchy, cursory ; Syn:คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, ผาด, ผิวเผิน ; Ant:ลึก ; Def:อย่างไม่ลึกซึ้ง ; Samp:นกคุ่มตัวเล็กๆ พวกนั้น มองเผินๆ ก็คล้ายลูกไก่เหมือนกัน
 16. สาก 1 : (ADJ) ; coarse ; Related:rough, uneven, unrefined, bristly ; Ant:เรียบ, ละเอียด ; Def:ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ ; Samp:พี่อุ้มหลานขึ้น แล้วเอาคางสากๆ คลึงที่ท้องให้จั๊กจี้หัวเราะ
 17. กระด้าง : (ADJ) ; harsh ; Related:brusque, hard, rough, strident, dissonant, raucous ; Syn:แข็ง ; Ant:อ่อน, ละมุน, นิ่ม ; Def:ที่มีลักษณะขัดแข็ง หมายถึง ที่มีกิริยาวาจาไม่อ่อนตาม ; Samp:เขาส่งเสียงแหบห้าวกระด้างกว่าที่เคยพูดตามปกติ
 18. กร้าว : (ADJ) ; tough ; Related:strong, unyielding, harsh, hard, rough ; Syn:กระด้าง ; Ant:อ่อน, นุ่ม ; Samp:นี่คือคำประกาศด้วยน้ำเสียงที่เข้มและกร้าวจริงจังของเขา
 19. มือหนัก : (ADJ) ; heavy handed ; Related:tough, rough, sever, ungentle ; Syn:แรง, รุนแรง ; Ant:มือเบา ; Def:อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างรุนแรงหรือไม่ประณีตบรรจง ; Samp:คุณพ่อเป็นคนมือหนัก
 20. โลน : (ADJ) ; rude ; Related:obscene, vulgar, coarse, rough, indecent ; Syn:หยาบโลน, ลามก ; Def:ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก ; Samp:ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว
 21. หยาบ : (ADJ) ; impolite ; Related:impudent, impertinent, cheeky, coarse, rude, rough ; Syn:หยาบคาย, กระด้าง ; Def:ไม่สุภาพ, ไม่เรียบร้อย ; Samp:ผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมน้อยและนิสัยหยาบ ก็จะลุอำนาจแก่ฝ่ายต่ำ
 22. อันธพาล : (ADJ) ; delinquent ; Related:rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant ; Syn:พาล ; Def:ที่มีนิสัยเกะกะระราน ; Samp:ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ
 23. สาก 1 : (V) ; be coarse ; Related:be rough ; Def:ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ ; Samp:มือเขาไม่นุ่มแต่ก็ไม่ถือว่าสาก
 24. ความหยาบ : (N) ; roughness ; Related:crudeness, rudeness ; Def:ความไม่ละเอียด ; Samp:ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย
 25. เลาๆ : (ADV) ; roughly ; Related:vaguely, approximately, in outline ; Syn:โดยสังเขป ; Def:พอเป็นรูปเค้า ; Samp:ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน
 26. เว้ย : (INT) ; particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi ; Syn:โว้ย ; Def:คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น ; Samp:เว้ย! ทำไมมันหายากหาเย็นนัก
 27. กระด้าง : (V) ; be tough ; Related:be stiff in manner, be rough, be rigid, be harsh, be brusque ; Syn:หยาบ, แข็งกระด้าง ; Def:มีกริยาวาจาไม่อ่อนตาม ; Samp:กิริยาท่าทางของเขาดูแข็งกระด้างเหลือเกิน
 28. โกลน : (V) ; hew roughly into shape ; Related:shape roughly ; Syn:เกลา, ถาก ; Def:เกลาไม้หรือหินทำเป็นรูปเลาๆ ไว้ ; Samp:ช่างไม้โกลนผิวไม้ให้เรียบ
 29. กะๆ : (V) ; estimate roughly ; Related:plan, suppose ; Syn:คะเน, กำหนด ; Samp:พ่อกะๆ ไว้ว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศกันทั้งครอบครัวสิ้นปีนี้
 30. ไถดะ : (V) ; plough roughly for the first time ; Def:ไถตะลุยไปเป็นทางยาวตามแนวคันนา ; Samp:บ้านข้างๆ จูงควายออกนากันไปหมด ป่านนี้คงไถดะ ไถแปร ดำนากันไปบ้างแล้ว
 31. ยึกยัก : (ADV) ; not smoothly ; Related:roughly ; Syn:กระยึกกระยัก ; Def:อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ ; Samp:เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที
 32. พอสังเขป : (ADV) ; briefly ; Related:roughly, in brief ; Syn:โดยย่อ, โดยสังเขป ; Ant:ละเอียด ; Samp:ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
 33. ลวก : (ADV) ; carelessly ; Related:roughly, casually ; Syn:หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ ; Samp:พ่อทำประตูไว้ลวกๆ ด้วยฟากมัดติดกรอบประตูไม้ไผ่
 34. กระโชกโฮกฮาก : (ADV) ; harshly ; Related:dissonantly, loudly, roughly ; Syn:กระแทกเสียง ; Ant:นุ่มนวลรื่นหู ; Samp:พนักงานที่นี่พูดจากระโชกโฮกฮาก จนไม่อยากเข้าไปใช้บริการ
 35. เกะกะ : (ADV) ; jumblingly ; Related:disorderly, untidily, obstructedly, roughly ; Syn:กีดขวาง, ขวาง ; Samp:ในโรงแกะสลักมีท่อนไม้วางกองเกะกะ ปะปนอยู่กับรูปแกะสลักไม้
 36. คร่าว : (ADV) ; approximately ; Related:tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about ; Syn:คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ ; Ant:อย่างละเอียด ; Def:พอเห็นเป็นเค้า ; Samp:คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว
 37. คร่าวๆ : (ADV) ; approximately ; Related:tentatively, sketchily, roughly, briefly ; Syn:อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ ; Ant:ละเอียด ; Def:พอเห็นเป็นเค้า ; Samp:ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน
 38. ฉาบฉวย : (ADV) ; sloppily ; Related:perfunctorily, carelessly, roughly ; Syn:หยาบ ; Ant:รอบคอบ, ละเอียด ; Def:เอาไปโดยเร็ว, ทำโดยเร็ว, ขอไปที ; Samp:ลูกจ้างทำงานฉาบฉวยจนนายจ้างทนไม่ไหวจึงไล่ออก
 39. แถก : (V) ; shave ; Related:shape roughly ; Syn:ถาก ; Def:โกนผมพอให้เสร็จๆ ไป ; Samp:ผมมัวแต่ก้มหน้าอ่านหนังสือ พอเงยหน้ามองกระจกปรากฏว่าช่างแถกผมไปครึ่งหัวแล้ว
 40. บ้าย : (V) ; smear ; Related:daub or rub on roughly or carelessly ; Syn:ป้าย ; Def:ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง ; Samp:ย่าเอาปูนบ้ายที่ใบพลูบางๆ พลางหยิบโน่นหยิบนี่ใส่จนเต็มใบ
 41. วัดวา : (V) ; be equal to ; Related:be on a par, be evenly matched, be roughly on the same level ; Syn:เทียบ, เปรียบ ; Def:พอเท่าๆ กัน, พอเสมอกัน ; Samp:ความยากลำบากของคุณก็พอวัดวากับของผม
 42. ประมาณ : (V) ; estimate ; Related:approximate, reckon, calculate, compute roughly, guess, guesstimate ; Syn:กะ, คะเน, คาด, คาดคะเน, เก็ง ; Samp:ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง
 43. [1-42]

(0.1127 sec)