Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: calm , then calm, calmly, calming .

Thai-Eng Lexitron Dict : calm, 37 found, display 1-37
 1. กล่อม : (V) ; calm ; Related:soothe ; Syn:ประโลม ; Def:ทำให้เพลิดเพลิน ; Samp:จะเห็นได้ว่านกนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ นอกจากประดับโลกให้งดงาม กล่อมมนุษย์ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ ยังช่วยกำจัดศัตรูพืชของมนุษย์โดยทางอ้อม
 2. ใจเย็น : (ADJ) ; calm ; Related:cool, cool-headed, patient, unemotional, composed, unruffled ; Ant:ใจร้อน, รีบร้อน ; Samp:เขารักแม่มากกว่าพ่อเพราะแม่เป็นคนใจเย็นแต่พ่อเป็นศิลปินเจ้าอารมณ์
 3. นิ่ง : (V) ; calm ; Related:serene, tranquil ; Syn:สงบ ; Ant:กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว ; Def:ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่ ; Samp:น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว
 4. สงบเงียบ : (ADJ) ; calm ; Related:tranquil, peaceful, quiet, serene ; Syn:สงบ, เงียบ, เงียบสงบ ; Samp:เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น
 5. สำรวมใจ : (V) ; calm ; Related:still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage ; Syn:สงบใจ, สงบจิตสงบใจ ; Def:ทำใจให้แน่วแน่ ; Samp:เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง
 6. สงบสติอารมณ์ : (V) ; calm down ; Related:calm oneself, remain calm ; Syn:สงบใจ, สงบจิตสงบใจ ; Def:สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน ; Samp:คุณควรไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาพูดกันใหม่
 7. สงบอารมณ์ : (V) ; calm down ; Related:calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling ; Syn:สงบจิตใจ ; Ant:วุ่นวายใจ ; Samp:เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
 8. สงบใจ : (V) ; calm down ; Related:tranquilly, calmly ; Syn:สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ ; Def:สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน ; Samp:หลวงพ่อบอกให้หญิงสาวสงบใจไว้เสียบ้าง ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก
 9. เซา : (V) ; calm down ; Related:stop ; Syn:หยุดชะงัก, ซบเซา ; Def:เพลาลง ; Samp:ลมเซาลงเล็กน้อย
 10. ใจเย็น : (V) ; be steady and calm ; Related:keep cool, be composed, be patient ; Ant:ใจร้อน, รีบร้อน ; Def:ใจหนักแน่น ไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน ; Samp:กัปตันเครื่องบินใจเย็นมาก แม้ในเวลาคับขันก็ทำให้ผู้โดยสารอุ่นใจ
 11. สงบเงียบ : (V) ; be calm ; Related:be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene ; Syn:สงบ, เงียบ, เงียบสงบ ; Samp:ทุกอย่างรอบๆ ตัวสงบเงียบ น่าปลีกวิเวกเหลือเกิน
 12. สงบจิตสงบใจ : (V) ; be calm-hearted ; Related:be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness ; Syn:สงบอกสงบใจ ; Samp:เขาไปสงบจิตสงบใจอยู่ในป่า
 13. สงบจิตสงบใจ : (V) ; be calm-hearted ; Related:be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness ; Syn:สงบอกสงบใจ ; Samp:เขาไปสงบจิตสงบใจอยู่ในป่า
 14. ปลอบใจ : (V) ; soothe ; Related:calm ; Syn:ปลอบโยน, ปลอบประโลม ; Samp:นางพยาบาลกำลังพยายามปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับบาดแผลและรอยเลือดของตนเอง
 15. ความเงียบสงบ : (N) ; peace ; Related:calm, quiet, tranquillity ; Syn:ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ ; Ant:ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย ; Samp:แม่หนูรู้สึกถึงความเงียบสงบรอบๆ ตัว
 16. เงียบสงบ : (ADJ) ; peaceful ; Related:calm, quiet, silent ; Syn:สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น ; Ant:โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย ; Samp:เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
 17. เยือกเย็น : (ADJ) ; cool ; Related:calm, unruffled, composed, collected ; Syn:สุขุม, ใจเย็น ; Def:มีจิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว ; Samp:พี่สาวมีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุขุมไม่ใจร้อนเท่าน้องสาว
 18. สันติภาพ : (N) ; peace ; Related:calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose ; Syn:ความสงบ ; Ant:สงคราม ; Samp:สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น
 19. สันติสุข : (N) ; calmness ; Related:calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness ; Syn:ความสงบสุข ; Samp:เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
 20. หงิมๆ : (ADJ) ; quiet ; Related:calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent ; Syn:หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ ; Def:วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด ; Samp:หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง
 21. คลายอารมณ์ : (V) ; relax ; Related:rest, feel at ease, calm ; Syn:ผ่อนคลายอารมณ์ ; Samp:วัดมีลานกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่บ้านใกล้วัดไปเล่นกีฬาพักผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง
 22. สงัด : (ADJ) ; quiet ; Related:tranquil, silent, restful, calm, peaceful ; Syn:เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ ; Ant:อึกทึก ; Def:สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ ; Samp:ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก
 23. ซา : (V) ; moderate ; Related:diminish, let up, calm down, relief ; Syn:ลดลง ; Def:ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่ ; Samp:ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อย
 24. ระงับอารมณ์ : (V) ; restrain ; Related:quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb ; Samp:เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ
 25. เงียบๆ : (V) ; be quiet ; Related:be silent, be calm ; Syn:เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ ; Ant:โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก ; Samp:รู้เรื่องนี้แล้วก็เงียบๆ ไปก่อนนะ อย่าเพิ่งกระโตกกระตาก
 26. ตั้งสติ : (V) ; compose oneself ; Related:be calm (/cool/composed) ; Syn:ควบคุมสติ, มีสติ ; Samp:เขาตั้งสติเพื่อรอรับฟังรายชื่อผู้ประสบเหตุเครื่องบินตก
 27. สงบราบคาบ : (V) ; be peaceful ; Related:be tranquil, be calm ; Def:มีความเรียบร้อยปราศจากความกระด้างกระเดื่อง ; Samp:ศัตรูสงบราบคาบลงได้เพราะความสามัคคีของประชาชนในบ้านเมือง
 28. สุขสงบ : (V) ; be peaceful ; Related:be serene, be tranquil, be calm ; Syn:สงบสุข ; Ant:วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน ; Samp:ความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ ล้วนมีคุณค่าในการธำรงสังคมชนบทให้เป็นสุขสงบได้
 29. ใจเย็น : (ADV) ; calmly ; Related:patiently, composedly ; Ant:ใจร้อน, รีบร้อน ; Samp:เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
 30. เยือกเย็น : (ADV) ; calmly ; Syn:สุขุม, ใจเย็น ; Samp:ผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าเหยื่อและแล่ศพอย่างเยือกเย็น
 31. สงบเงียบ : (ADV) ; calmly ; Related:tranquilly, peacefully, quietly, serenely ; Syn:สงบ, เงียบสงบ ; Samp:เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
 32. อย่างสงบ : (ADV) ; calmly ; Related:silently, quietly ; Syn:อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ ; Ant:อย่างอึกทึกครึกโครม ; Samp:ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
 33. ราบคาบ : (ADV) ; tranquilly ; Related:calmly ; Def:เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง ; Samp:ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ
 34. สงบนิ่ง : (ADV) ; still ; Related:quietly, calmly ; Syn:นิ่งสงบ ; Ant:ลุกลี้ลุกลน ; Def:อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง ; Samp:ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว
 35. สงบราบคาบ : (ADV) ; peacefully ; Related:tranquilly, calmly ; Samp:ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ
 36. สุขสงบ : (ADV) ; peacefully ; Related:placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly ; Syn:สงบสุข ; Def:มีความสุขและสงบ ; Samp:เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร
 37. [1-37]

(0.1143 sec)