Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: restrain , then constrain, strain, restrain, restrained, restrainer, restraining .

Thai-Eng Lexitron Dict : restrain, 52 found, display 1-50
 1. หักใจ : (V) ; restrain ; Related:repress, hinder, hold, constrain, confine, prevent ; Syn:ตัดใจ, หักอกหักใจ, หักห้ามใจ ; Samp:เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้ไม่มีทางเป็นไปได้ ควรที่จะรู้จักหักใจบ้าง
 2. หักห้าม : (V) ; restrain ; Related:repress, hinder, hold, constrain, confine ; Syn:ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น, ข่มใจ ; Samp:การที่จะหักห้ามใจไม่ทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาไม่ใช่เรื่องง่าย
 3. กลั้น : (V) ; restrain ; Related:suppress, hold back ; Syn:ยับยั้ง, ระงับ, หักห้าม, อั้น ; Def:บังคับความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายไม่ให้แสดงออกหรือหลุดออกมา ; Samp:ทุกคนที่ไปเยี่ยมชมบ้านเด็กกำพร้าต้องกลั้นน้ำตาไว้ เพราะสงสารเด็กกำพร้าเหล่านั้น
 4. คุมตัว : (V) ; restrain ; Related:detain, take somebody into custody ; Def:นำตัวไป
 5. ยั้งใจ : (V) ; restrain ; Related:control, curb, hold back, check ; Syn:ยับยั้งใจ, ยับยั้งชั่งใจ, ห้ามใจ ; Def:อดใจไว้หรือหยุดความต้องการไว้ก่อน ; Samp:ฉันจะลองยั้งใจไว้ไม่ให้หมดเปลืองเงินกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางไปมากกว่านี้
 6. ยับยั้ง : (V) ; restrain ; Related:suppress, hold back ; Syn:ยั้ง ; Def:หยุดไว้, ชะงักไว้ ; Samp:ถ้าไม่ได้เขายับยั้งข้อผิดพลาด เรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แบบนี้หรอก
 7. ยับยั้งชั่งใจ : (V) ; restrain ; Related:be cautious, be careful, be guarded, be prudent, be careful ; Syn:ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ข่มใจ ; Def:คิดรอบคอบก่อนทำ ; Samp:ถ้าเด็กคนใดรู้จักยับยั้งชั่งใจ แสดงว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางอารมณ์
 8. ระงับ : (V) ; restrain ; Related:suppress, hold back ; Syn:ยับยั้ง, หยุด ; Ant:กำเริบ ; Def:ยับยั้งไว้, ทำให้สงบ ; Samp:เมื่อระงับทุกข์ได้ ความสุขก็จะเกิดมาเอง
 9. ระงับใจ : (V) ; restrain ; Related:curb, repress, check, suppress, hold back, control ; Syn:ข่มใจ, หักห้ามใจ ; Samp:ผมพยายามระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน
 10. ระงับอารมณ์ : (V) ; restrain ; Related:quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb ; Samp:เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ
 11. หักห้าม : (V) ; restrain ; Related:suppress, repress, control, check ; Syn:ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น, หักห้ามใจ ; Samp:ในบางครั้งเราต้องรู้จักหักห้ามใจในสิ่งที่อยากได้
 12. ตัดใจ : (V) ; restrain one's passion ; Related:make a decision against one's wish, control one's temper, part with (/give up) something one likes or values, part with a cherished possession ; Syn:ห้ามใจ ; Def:ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น ; Samp:เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย
 13. ตัดอกตัดใจ : (V) ; restrain one's desire ; Related:repress, suppress, make a decision against one's wish ; Syn:ตัดใจ ; Def:ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น ; Samp:หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ
 14. หักใจ : (V) ; restrain one's feeling ; Related:force oneself, practice self-restraint/self-control ; Syn:ตัดใจ, หักอกหักใจ ; Samp:ผมจะต้องหักใจจากหล่อนให้ได้ในวันนี้
 15. หักอกหักใจ : (V) ; restrain one's feeling ; Related:force oneself, practice self-restraint/self-control ; Syn:หักใจ, ตัดใจ, ตัดอกตัดใจ ; Def:ห้ามใจไม่ให้รู้สึกเสียใจ ; Samp:เธอต้องหักอกหักใจเสียเถอะ เธอกับเขาอยู่กันไปก็ไม่มีความสุข
 16. ห้ามใจ : (V) ; restrain oneself ; Related:suppress/control one's feeling ; Syn:ระงับใจ, ข่มใจ, ยับยั้งใจ ; Ant:ปล่อยใจ, ตามใจ ; Samp:เธอควรห้ามใจตัวเองเสียบ้าง ไม่ใช่ตามใจตัวเองแบบนี้
 17. อดใจ : (V) ; restrain oneself ; Related:bear, control oneself, be patient ; Syn:ห้ามใจ, ยั้งใจ, สะกดใจ, ระงับใจ, ข่มใจ ; Samp:เขาอดใจไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องเก่าๆ
 18. กัก : (V) ; confine ; Related:restrict, restrain ; Syn:กักกัน ; Ant:ปล่อย ; Def:ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้ ; Samp:ครูกักนักเรียนที่ทำผิดระเบียบให้อยู่ต่อหลังเลิกเรียน
 19. กำกัด : (V) ; restrict ; Related:limit, confine, restrain ; Syn:จำกัด ; Def:จำกัดเข้า, จำกัดให้แคบเข้า
 20. ข่ม : (V) ; suppress ; Related:control, restrain, repress ; Syn:บังคับ ; Samp:เขาถอนหายใจและพยายามข่มความรู้สึกเหล่านั้นด้วยการทำเป็นแสร้งเบือนหน้าไปทางอื่น
 21. จำคุก : (V) ; imprison ; Related:jail, restrain, incarcerate ; Syn:ติดคุก ; Ant:ปลดปล่อย ; Def:ลงโทษด้วยวิธีขัง ; Samp:ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี
 22. ยั้ง : (V) ; halt ; Related:cease, pause, restrain, stop, discontinue ; Syn:คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
 23. ยั้ง : (V) ; stop ; Related:halt, restrain, cease, pause, withhold, curb ; Syn:หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม ; Samp:พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
 24. ยื้อยุด : (V) ; pull ; Related:seize, wrest, draw, hold back, restrain ; Syn:ฉุด, รั้ง ; Ant:ผลักไส ; Def:ฉุดรั้งไว้ ; Samp:หญิงชรากัดฟันเดิน แต่เหมือนมีใครยื้อยุดให้ก้าวขาไม่ออก
 25. สะกด : (V) ; suppress ; Related:control, restrain, curb, hold in / back, repress ; Def:กลั้นไว้, ข่มไว้ ; Samp:จุลลาเองก็น้ำตารื่นแต่หล่อนสะกดไว้
 26. หน่วงเหนี่ยว : (V) ; delay ; Related:obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain ; Syn:ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง ; Def:ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ) ; Samp:ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง
 27. หยุดยั้ง : (V) ; stop ; Related:cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain ; Syn:หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม ; Ant:ปล่อย ; Samp:เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 28. อั้น : (V) ; retain ; Related:suppress, hold back, restrain, refrain, repress ; Syn:ยั้ง, กลั้น, กั้น ; Ant:ปล่อย ; Samp:คนไข้อั้นปัสสาวะไว้ไม่อยู่
 29. ข่มจิต : (V) ; control oneself ; Related:restrain one's passion/oneself, suppress one's feeling ; Syn:ข่มจิตข่มใจ, ข่มใจ, ข่มอารมณ์ ; Def:สะกดอารมณ์, ควบคุมอารมณ์ ; Samp:ท่านรู้จักข่มจิตของตนทั้งๆ ที่เป็นคนเจ้าโทสะ
 30. สะกดใจ : (V) ; control oneself ; Related:suppress one's emotion, restrain one's desires, repress oneself ; Syn:ข่มใจ, สะกด, ข่มจิต, บังคับใจ ; Def:ข่มความรู้สึก, ทำให้ระงับใจ ; Samp:แม่ต้องสะกดใจอย่างมากเมื่อได้ยินข่าวนั้น
 31. หักอกหักใจ : (V) ; to control oneself ; Related:self-control, force oneself, restrain one's feelings ; Syn:หักใจ, ห้ามใจ, ตัดใจ, ตัดอกตัดใจ ; Samp:เมื่อนึกถึงความผูกพันที่มีมานานแสนนาน ทำให้ความคิดที่จะหักอกหักใจจากเขาไม่ใช่เรื่องง่าย
 32. ความเครียด : (N) ; strain ; Related:tension, stress, pressure ; Syn:ความตึงเครียด, ความเคร่งเครียด ; Ant:ความผ่อนคลาย, ความสบาย ; Samp:พ่อแม่เริ่มทะเลาะกันอันเกิดมาจากความเครียดเรื่องเงินๆ ทองๆ
 33. ตันอกตันใจ : (V) ; constrain ; Related:depress, downcast, melancholy, be at one's wit end, be helpless ; Syn:อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ ; Ant:โล่งอก, โล่งใจ ; Def:ตัดสินใจไม่ถูก ; Samp:เธอตันอกตันใจที่จะต้องเลือกระหว่างครอบครัวและหัวใจ
 34. ยอก : (V) ; strain ; Related:sprain ; Syn:ปวด, เมื่อย ; Samp:ข้อมือเขาขัดยอกหมดหลังจากเล่นกีฬา
 35. เขม็งเกลียว : (V) ; tense ; Related:strain ; Syn:ตึงเครียด, เครียด ; Ant:ผ่อนปรน ; Def:เกิดความตึงเครียดหรือแข็งขันขึ้น ; Samp:สถานการณ์การเริ่มเขม็งเกลียวหนักขึ้นทุกที
 36. กรอง 2 : (V) ; percolate ; Related:strain, sift, filter, sieve ; Samp:เธอต้องกรองเศษผงออกจากน้ำเสียก่อนจึงจะดื่มได้
 37. ความตึงเครียด : (N) ; tension ; Related:strain, stress, pressure ; Syn:ความเครียด ; Ant:ความผ่อนคลาย, ความสบาย ; Samp:การทำงานหนักจนเกินไปอาจทำให้เกิดความตึงเครียดได้
 38. บังคับใจ : (V) ; force ; Related:constrain, oblige, control one's mind ; Syn:ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น ; Samp:เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว
 39. พันธุ์ : (N) ; seeds ; Related:strain, species, heredity ; Syn:ชนิด, จำพวก, กลุ่ม, ตระกูล, ประเภท, พวก, สาย ; Def:ชนิดหรือวงศ์ของพืช ; Samp:ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นที่นิยมที่สุดของนักกินผลไม้ไทย
 40. เกรอะ : (V) ; percolate ; Related:leach, filter, strain ; Syn:กรอง ; Def:แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น ; Samp:น้ำด่างทำจากขี้เถ้าเกรอะกับน้ำ
 41. คาดคั้น : (V) ; force ; Related:press, constrain, coerce, compel ; Syn:เค้น, บังคับ ; Def:แสดงกริยาวาจาเชิงเป็นการบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์ ; Samp:ลุงคาดคั้นให้หลานชายพูดความจริง
 42. ค้ำคอ : (V) ; force ; Related:suppress, compel, constrain, coerce ; Syn:บังคับ ; Def:ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น ; Samp:เพราะเกียรติยศค้ำคอเธอจึงไม่สามารถแต่งงานกับคนรักได้
 43. เคร่งเครียด : (V) ; be serious ; Related:be strict, tense, strain, be stern, be earnest ; Syn:เครียด, คร่ำเคร่ง ; Ant:ผ่อนคลาย ; Def:เคร่งมากไม่หย่อนคลาย, อาการที่สมองไม่ได้พักผ่อนเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป ; Samp:บรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ไม่เคร่งเครียดแต่ในทางกลับกันจะมีชีวิตชีวามากขึ้น
 44. เครียด : (V) ; be serious ; Related:tense, strain, be nervous, be stern, be taut ; Syn:เคร่งเครียด, ตึงเครียด, หนักใจ, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล ; Ant:ผ่อนคลาย ; Def:อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป ; Samp:สภาพเหตุการณ์ในเมืองพัทยาเริ่มเครียดขึ้นทุกวัน
 45. วิตก : (V) ; be serious ; Related:tense, strain, be nervous, be stern, be taut ; Syn:หนักใจ, วุ่นวายใจ, กังวล, เป็นทุกข์, วิตกกังวล, กลุ้มใจ ; Ant:สบายใจ ; Samp:การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นจนน่าวิตก
 46. วุ่นวายใจ : (V) ; be serious ; Related:tense, strain, be nervous, be stern, be taut ; Syn:หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ ; Ant:สบายใจ ; Samp:ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก
 47. สายพันธุ์ : (N) ; breed ; Related:stock, strain, pedigree, race, species, type ; Samp:ซีพีเป็นกลุ่มบริษัทผูกขาดสายพันธุ์สัตว์และพืช ; Unit:สายพันธุ์
 48. หนักใจ : (V) ; be serious ; Related:tense, strain, be nervous, be stern, be taut ; Syn:เคร่งเครียด, เครียด, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, ลำบากใจ, กลุ้มใจ, ทุกข์ใจ ; Ant:สบายใจ ; Samp:การเปลี่ยนงานของหล่อนหนนี้ทำให้หล่อนหนักใจอยู่ไม่น้อย
 49. โหม : (V) ; mobilize ; Related:concentrate, strain, exert ; Syn:ระดม ; Samp:บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
 50. [1-50] | 51-52

(0.1450 sec)